Sisekujunduse, sisustuse, ehituse, aiakujunduse uudised ja ettevõtted

Kuidas kaitsta puid ja ennast puude eest

EKSPERDI NÕUANNE
Kuidas teostada vajalikke ehitustöid nii, et puud ülemäära kannatada ei saaks? Kuidas hinnata, kas mõni teie valdustes kasvav puu võib edaspidi osutuda ohtlikuks teie varale?
Kuidas teostada vajalikke ehitustöid nii, et puud ülemäära kannatada ei saaks? Kuidas hinnata, kas mõni teie valdustes kasvav puu võib edaspidi osutuda ohtlikuks teie varale?

Te soetasite endale kinnistu suurte puudega. Te soovite krundile ehitada maja või teha olemasolevale hoonele juurdeehitusi. Teile meeldivad krundil kasvavad põlised puud. Kuidas teostada vajalikke ehitustöid nii, et puud ülemäära kannatada ei saaks? Kuidas hinnata, kas mõni teie valdustes kasvav puu võib edaspidi osutuda ohtlikuks teie varale?

 

Loomulikult algavad ehitustööd projekti koostamisega ja selle kooskõlastamisega. Vaevalt suudab ka hea arhitekt piisava kindlusega hinnata erinevate puuliikide vastupanuvõimet muutuvatele kasvuoludele. Kogenud aedniku hinnang koostatud projektile on puude lähedal ehitustöid kavandades kindlasti vajalik. Et suuta ka ise midagi arvata plaanitsetavate ehituste ja puude tulevasest suhtest, tasuks teada mõnda põhitõdegi.

 

Kõige ohtlikum puude elutegevusele on pea poole juurekava läbiraiumine, kui puu ligidal peab kulgema vundamendikraav või tuleb kaevata kraav torude ning kaablite tarvis. Tasub teada, et puu juured võivad ulatuda puu tüvest kuni 3 korda kaugemale, võrreldes puu kõrgusega. Seega 10 m kõrguse puu juured võivad olla tüvest 30 m kaugusel.

 

Teine oluline fakt, mida peaks silmas pidama on järgmine: 90 % juurtest, mis varustavad puud vee ja toitainetega paiknevad pindmises 30 cm paksuses pinnasekihis. Kolmas fakt kõlab: ühe peajuure läbiraiumisega võib puu kaotada kuni 20 % oma juurestikust. Seega igasuguste (ka üsna madalate) katkematute kraavide kaevamine puude lähedale põhjustab olulist puu vaegtoitumist.

 

Teisalt võib ühelt poolt läbiraiutud juurtega puu väga kergesti ümber kukkuda. Torude ja kaablitega on asi lihtsam. Puu ligidale ei pruugi kraavi kaevata – nad võib puu alt läbi suruda. „Muti“ nimeline seadeldis surub vajalikud trassid ca 1 m sügavusel puude alt läbi. Sellisel puhul on puule tekitatav kahjustus kordades väiksem.

 

Vundamentide puhul tasub arhitektil veel kord mõelda, ehk annab alusmüüri teistsugune paigutamine paremagi lahenduse, kui algne variant seda võimaldas.

 

Aednik, omakorda, võib otsustada, et kõnealune puu on veel piisavalt nooruslik ja kannatab ümber istutada. Samas võib juhtuda ka vastupidine – puu võib olla sedavõrd halvas seisundis, et tal on aeg teha ruumi nooremale.

 

Teine puude heaolule väga halvasti mõjuv tegevus on pinnase lisamine juurte paiknemise tsooni. Liialt sügavale sattununa jäävad juured hapnikuvaegusesse. Õnneks annab harilikult krunti selliselt planeerida, et puude läheduses maapinda ei tõstetaks. Kas sile pind on ikka see kõige...kõige ilusam baas aia kujundamiseks? Loomulikum, lainjas profiil jätab võimaluse puude juurte alale mitte mulda lisada.

 

Puudele mõjub halvasti, kui nende alune ja lähedane pinnas tihedaks trampida. Rasked ehitusmasinad teevad seda aga kindlasti. Puudele parimas pinnases on tühikuid 50 % selle mahust. Tillukesed tühikud on täidetud vee ja õhuga. Olulise panuse pinnase kobestamisesse annavad teatavasti vihmaussid ja mullamutukad. Tihedakstrambitud pinnases jäävad hätta nii mullas elavad loomad, seened kui ka taimede juured.

 

Pinnase kaitseks tuleb kõikide osalevate pooltega koos määratleda üks kindel tehnika liikumise teekond, mis peaks kulgema puudest võimalikult kaugemalt. Olukord, kus iga liikurijuht valib teie krundil talle meelepärase tee on täiesti lubamatu.

 

Väga kriitiliselt tuleb suhtuda plaani hõrendada või vähendada krundil kasvavat suuremate puude gruppi. Selline grupp toimib ühtse organismina. Äärmised puud on harjunud vastu panema vaid lagendiku poolt puhuvale tuulele. Nende “selja tagant“ ei puhu tuult kunagi – selle varjavad teised puud. Grupi keskmistel suudab tuul sasida vaid latvu. Eemaldades mingi arvu puid võivad teised esimese tõsisema tuulega ümber kukkuda. Nende juurestik ei suuda neid muutunud oludes lihtsalt püsti hoida. Loodus on erinevalt inimesest ratsionaalne – nii, nagu maa-alustes veekogudes elavatel kaladel pole silmi, nii pole ka rühma keskmistel puudel sedavõrd kinnitusjuuri, et neid lagedamates oludes püsti hoida. Samuti on lähestikku kasvavad puud (eriti okaspuud) väga tundlikud järsult muutuvale valgusrežiimile. Võtke näiteks kuuse ligidal kasvav naaberpuu maha ja ta tõmbab avanenud poolelt loetud päevadega okkad kollaseks ning laseb need lõpuks maha pudiseda. Isegi, kui kuusk ei sure, on tema kuju päästmatult rikutud.

 

Sageli tekib kiusatus liialt suure ja mahuka võraga puud tuntavalt hõrendada või mis veelgi halvem – tema latv maha lõigata. Vanema puu edasisele elukäigule mõjub okste arvu järsk vähendamine ettearvamatult. Puu võib seda võtta noorenduskuurina ja hakata väga hoogsalt kasvama. Ta võib aga ka lihtsalt nälga jääda, sest oluliselt vähenenud lehestik ei suuda sünteesida vajalikul määral toitaineid. Enne tõsist lõikamist tasub kaaluda selle teostamist etapiviisiliselt mitme aasta vältel. Ladva eemaldamine on märk kergema vastupanu teed minekust. Puud ei viitsita tsiviliseeritud viisil „järele aidata“. Sandistatud puu ei paku mingit silmarõõmu. Järelikult on vale puuliik vales kohas ja selle asemel, et teda iga natukese aja tagant nudida, tuleb ta asendada sobivamaga.

 

Lõpetuseks veel mõned lühikesed näpunäited puude säästmiseks ehitustegevuse perioodil.

 • Vigastuste vältimiseks tuleb tööde teostajatelt nõuda ohustatud puude ümbritsemist taraga. Kaitsetara tuleks loomulikult panna tüvest võimalikult kaugemale, aga paraku pole see alati võimalik.
 • Ärge lubage panna kaitsetara puule lähemale, kui on kümnekordne puu jämedus 1,5 m kõrgusel. Niisiis, kui puu tüve diameeter rinna kõrgusel on näiteks 15 cm, siis peaks tara olema puust vähemalt 1,5 m kaugusel.
 • Ärge nõustuge, et puude alla kuhjatakse liiva või mulla hunnikuid. Need vähendavad väga kiiresti hapniku hulka juurte töö tsoonis.

 

Leppige täpselt kokku, kus hakatakse pesema tsemendimördiseid töövahendeid. Puudealused pole segukastide pesemise koht! Jääge  vääramatule seisukohale, et kasvavasse puusse löövad naelu (ajutiste juhtmete, valgustite jne. kinnitamiseks) ainult barbarid (kelle palk on minimaalne), aga mitte hästitasustatud meistrimehed.

 

Teiseks puudega seonduvaks teemaderingiks on võimalus saada kahju puude läbi. Reeglina on küll täpselt vastupidi: hästi paigutatud ja hea välimusega puud tõstavad tuntavalt kinnisvara väärtust, nad aitavad varjata ehitisi külma tuule eest hoides sellega kokku kulutusi kütte ostmiseks, nad puhastavad õhku gaasidest ja tolmust ning rikastavad seda hapnikuga, nad pakuvad varju kõrvaliste isikute pilkude eest võimaldades teile suuremat privaatsust, nad vähendavad mürataset teie krundil.

 

Ometi on olemas võimalus, et ümber kukkuv puu purustab ehituste konstruktsioone, muljub autosid, vigastab või tapab inimesi. Suurt kahju võivad põhjustada ka lahtirebenevad ja allakukkuvad oksad. Teele liiga ligidal või lausa selle kohal kasvavad oksad võivad vigastada möödujate pead või kraapida autosid. Naaberkrundile ulatuv puu (või põõsas) võib rikkuda suhted üleaedsega. Puud võivad lõhkuda õhuliine.

 

Puude poolt tekitatavaks suurimaks ohuks on võimalus, et ümber kukkudes purustab ta ehitisi ja/või autosid ning võib vigastada või surmata inimesi. Õnneks on ülitugevad tuuled ja keeristormid Eestis harvad külalised. Sellegipoolest tuleb vanadel puudel silm peal hoida ja ennetada võimalikku katastroofi. Vähemalt kord aastas tuleks suured puud üle vaadata. Iseenesest mõistetavalt tuleb omandatud kinnistul lähemalt tutvuda kõigi puudega. Otsida tuleks järgmiseid ohule viitavaid märke:

 1. Puu aastane juurdekasv on vähenenud. Loomulikult võib kasinam kasv olla põhjustatud kehva ilmastikuga aastast. Parem on võrrelda viimase 3 aasta juurdekasvusid. Juurdekasvu pidev vähenemine viitab tõsistele probleemidele (põhjavee taseme tõus, toitainete puudus pinnases, pinnase kinnitallamine) ja on paras aeg konsulteerida aednikuga.
 2. Puu võras leidub kuivanud oksi. Eriti tähelepanelik tuleks olla, kui elutegevuse on lõpetanud mõni suurtest peaokstest. Lihtsalt niisama nad elust ei lahku.
 3. Puu lehed või okkad peavad olema aastaajale iseloomuliku värvuse ja suurusega. Nende plass toon ja  väiksemaks jäämine viitab probleemidele puu ainevahetuses.
 4. Puu koor on lahti, tüvel või okstel on näha puus parasiteerivaid seeni (taelasid). Nähud viitavad tüve pehastumisele. Puu on jõudnud raugaikka või on keskkond talle väga vastuvõetamatu.
 5. Tüves leidub õõnsusi, koorepragudest nõrgub välja erineva konsistentsiga olluseid. Põhjused samad, mis eelmistel nähtudel.
 6. Puu on täis kahjurputukaid. Nagu looduses kombeks rünnatakse esimesena kõige nõrgemat isendit. Kõige elujõulisema kord jõuab kätte viimasena.
 7. Oks(ad) kinnitub tüvele väga terava nurga all. Öeldakse „koor kasvab puusse sisse“. Tõepoolest, oksa ja tüve jämenedes jääb ahenenud kinnituskoht raske oksa kinnihoidmiseks ebapiisavaks.
 8. Puu võraoksad algavad praktiliselt ühelt kõrguselt. Teisisõnu – puu on nagu vartpidi maasselöödud luud. Selline puu lõheneb väga kergesti pikuti pooleks.
 9. Oksa kinnituskoha ülemisel poolel on rebend, mis on kinni kasvanud. Oks on kunagi osaliselt lahti rebenenud. Abita jäetuna on ta rebendi kuidagimoodi kinni kasvatanud, kuid rebendi ülemisel poolel on pragu näha. Vigastatud oks rebeneb taas esimesel võimalusel. Rebenemise tõenäosus suureneb sedamööda, mida jämedamaks, pikemaks ja raskemaks oks kasvab.
 10. Puu lähedal on kaevatud kraavi. Juurte läbiraiumine vähendab oluliselt puu seisukindlust.
 11. Puu lähedalt on hiljuti maha raiutud naaberpuu(d) või on lammutatud ehitisi. Puu ei ole harjunud taluma avanenud suunast puhuvat tuult ja võib sellesuunalise tormituule mõjul ümber kukkuda. Kõrvalekallete avastamisel on õige pidada nõu aednikuga. Probleemsed oksad tuleb välja lõigata, toestada või trossiga üles siduda. Ettevaatlik peremees toestab ka viltukasvava puu. Viltused puud võivad olla küll meeleolukad, kuid võra kogukamaks muutudes tikuvad nad ühel hetkel pikali vajuma. Puud, kelle lähedal on kaevatud kraave, tuleks mõneks aastaks samuti toestada. Toitainete puuduses kiduvaid puid aitab väetamine. Liigniiskust võib põhjustada drenaaži või lihtsalt truupide ummistumine. Raugastunud ja pehastunud puud on mõistlik asendada uutega. Tuntavat kahju saab ära hoida, kui nihutame auto seisuplatsi puu ulatusest välja. Kukkuvate okste poolt tekitatavat kahju saab minimaliseerida, kui kindlustame auto puudealuse parkimiskoha prussidest varikatusega.

 Et puud ei lõhuks õhuliine, kraabiks mööduvaid autosid ega varjaks ilusaid vaateid, tuleb sobivad puuliigid istutada õigesti valitud kohtadesse. Sõiduteega külgnevale  alale ei tohiks istutada puid, kelle kasv on üle 6 m. Loomult madalad puud ei ulatu lõhkuma õhuliine. Nende võrad ei ole nii mahukad, et kataksid sõidutee.  Maja ette ja lähiümbrusse ei peaks panema puid, kes on kõrgemad, kui 12 m. Sellised puud on kõrguselt võrreldavad eramuga. Nad ei saa majale peale kukkuda, nende võimete laeks jääb „nõjatuda“ maja vastu. Hiiglasekasvu puud hakkaksid domineerima ja suruksid maja tahaplaanile. Kuni 20 m-ks kasvavad puud tuleks panna taha aeda. Seal nad moodustavad majale kena fooni ja ei ohusta kukkudes ehitisi.

 

Puude juurdeistutamisel tasub silmas pidada ka maasiseste trasside olemasolu. Suurema istiku tarvis  mahukama augu kaevamise käigus võite lõhkuda kaabli või torustiku. Maasiseste trasside parandamine on kulukas tegevus. Teisalt, trasside uuendamisel või parandamisel tehtavad kaevetööd suurendavad tuntavalt tõenäosust, et mõni puu võib ümber kukkuda. Maasiseste liinide lähedusse istutamisel tasub aednikuga nõu pidada – ta soovitab puuliike, kelle juurestik on kompaktne ja ristub vähem torustikega.

 

Õhuliinide läheduses paiknevad puud nõuavad erilist tähelepanu. Soodsates oludes kasvavad puud teinekord tunduvalt kiiremini, kui arvata oskate. Traatideni jõudnud oksad võivad vihmaga muutuda elektrijuhtideks ja põhjustada ootamatuid elektrilööke. Okste eemaldamine juhtmete läheduses on äärmiselt ohtlik nii töö teostajale, kui ka õhuliinidele. Latvade mahalõikamine selleks, et puu ei ulatuks juhtmeteni, on veelgi ohtlikum tegevus. Ei ole just mõnus kõrgel puu otsas kõõludes kukkuva ladvaga pihta saada! Korvtõstuki kasutamine on mõistlikuks, kuid kulukaks lahenduseks. Pealegi taastub latv üsna kiiresti ja te peate probleemiga perioodiliselt tegelema. Väga ohtlik on võimalus, et seiklusi otsivad poisikesed puude otsa ronides traatideni ulatuvad ja elektrilöögi saavad. Õhuliinide lähedale puid valides tuleb arvestada asjaoluga, et soodsate tingimuste korral võib taimede kõrgus olla tunduvalt suurem, kui teatmikes lubatud. Käsiraamatud toovad ära taimede statistilise keskmise pikkuse, mis olukorrast johtuvalt võib oluliselt varieeruda.

 

Ootamatult suur on aedade arv, kus ringi jalutades tuleb suuremakasvulisel inimesel pidevalt jälgida, et madalal paiknevad oksad talle näkku ei lööks. Ilmselt nii, nagu tavanägemisega inimene ei saa aru, kuidas värvipime kaaskodanik ei suuda pliiatsikarbist võtta näiteks rohelist pliiatsit; nii ei saa ka keskmist kasvu inimene aru, et pikakasvulisel on väga tüütu liikuda „madalas“ aias. Piisaks, kui lõigata 2,5 m pikkune latt, võtta see püstasendis ühte kätte, teise kätte teravad oksakäärid ja jalutada aias ringi. Kõik, mis tonksab vastu latti, tuleb ära lõigata ja te olete priid piinlikest olukordadest külaliste pähe löödud muhkude pärast.

 

Hoopis suuremat hulka inimesi häirib ja vigastab nende autosid kruntidevaheliste teede oskamatu planeerimine ning krundivaldajate lohakus. Linnaplaneerijate rumaluse monumentideks on kujunenud mitmed  aedlinnad. Viiekümnendate lõpus ja kuuekümnendate aastate hakul teid maha märkides arvasid nad ilmselt, et autod ei hakka kunagi konkureerima hobutranspordiga.

 

Nüüdseks on käest lastud puud ja hekid kraapimas vähegi kõrgemat ja/või laiemat liiklusvahendit. Kuna Eestis on täiesti aktsepteeritud vabalt ringijooksvad, hammustavad, prügikastide sisu laiali tassivad ja igal võimalusel lõugavad koerad ja kassid, siis on üsna lootusetu püüda selgeks teha, et ammugi oma aja ära elanud, laiali vajunud ja räämas hekk võib segada tänaval kõndijaid ja/või sõitjaid.

 

A: Jüri Annist Calmia Istikuäri OÜ, 2006

 

Põhivead aiakujunduses, mida ei pea tingimata ise järgi proovima

Kes soovib ilusat ja hooldusvaba aeda, peaks aia kujundamisel püüdma vältida järgnevaid tüüpvigu...

33 m2 tüüpkorteri planeeringu muutmine avaraks ja helgeks

Kõnealuse korteri puhul sai sisekujundaja lähteülesandeks luua pisikesest 1-toalisest köögi ja elutoaga vana maja tüüpkorterist valge, helge, nutikalt organiseeritud ja näiliselt avar kodu, mille põhielementideks valge marmor ja kuldsed detailid.

Eksperdid: elektriautode laadija rajamise kohustus ootab ka vanemaid hooneid

Elektriautode kasutamise soodustamiseks näeb seadus ette kohustuse paigaldada teatud hoonete juurde autode laadimiseks vajalik taristu.

Ekspert selgitab: kuidas tunda ära läbimõeldud planeeringuga kodu

Bonava arhitekt Erko Leo selgitab, kuidas ära tunda hästi läbimõeldud planeeringuga kodu.

Kaasaegse klassika tasakaalus sümbioos monokroomses interjööris

Olles teadlik, et maja välisilme on kaasaegne, oli vaja leida viis, kuidas siduda eramu sisekujunduses kokku need kaks esmapilgul vastandlikku stiili – kaasaegsus ja klassika.

GOAT G1 robotniiduk - erakordselt nutikas ja kaablivaba abimees

Intelligentsuselt ei jää GOAT G1 robotniiduk alla ühelegi kodurobotile - positsioneerib väga täpselt, tuvastab takistusi, niidab süsteemselt, laeb nutikalt, ei vaja piirdekaablit.

Kindlustusabi - hädavajalik kodukindlustuse kahjujuhtumite hindamiseks

Remondifirma.ee pakub kindlustusabi teenust. Kliendi jaoks tähendab see kogu asjaajamise korraldamist alates kahjude hindamisest ja kindlustusfirmaga suhtlemisest kuni kahjude likvideerimiseni välja.

Innovatiivsed välikraanid ja-dušid, mis trotsivad külmakraade: Frostline

Frostline-i välikraanid ja-dušid on loodud Põhjamaade kliima jaoks ning neid saab kasutada mitmel erineval otstarbel, alates koduaiast ja puhkealadest kuni spordiväljakute ja tööstuslike rajatisteni.

Eluhoone korras elektrisüsteem aitab ära hoida tõsiseid õnnetusi

Enamikku elektrist tingitud tulekahjudest saab ära hoida hoone elektripaigaldist õigeaegselt hooldades ja vajadusel uuendades.

Turvalisus on tehtud lihtsaks

Yale-i nutika koduturvalisuse ökosüsteemiga saate alustada ühest tootest ning liita sinna hiljem vajaduse korral juurde teisigi. Kõik seadmed on hallatavad ühes tasuta rakenduses.

Bonava müügijuht Lauri Laanoja: uute korterite turu nõudlust veab noorte perede soov parendada elamistingimusi

Aiandi 14 aadressile valmivad kaasaegse planeeringuga 1-4-toalised kodud, mis on suuruses 28,4-112,3 m2, neist suurimad läbi kahe korruse paiknevad katusekorterid.

Miks valida markiis oma suvekodu või maja terrassile?

Markiis on suurepärane lahendus, mis pakub terrassil päikesevarju ja privaatsust ning pikendab terrassihooaega.

Aiatööd algavad - kust saada multši ja mida arvestada selle varumisel?

Enne multši varumist oleks vaja üle mõõta multšitavad peenrad ja haljasalad, et arvutada vajaminev multšikogus. Selleks on mugav kasutada multši kalkulaatorit.

5 parimat liugvärava automaatika lahendust kodu jaoks

Selles artiklis toome välja 5 populaarseimat liugvärava automaatikat ja aitame teha õige otsuse, et automaatika kestaks aastaid ja oleks vastupidav meie kliimas.

Ingrid Kuuli: Sisekujunduse konsultatsioonid veebi põhiselt

Vastused kõigile sisekujundust puudutavatele küsimustele saab kiirelt arutelu käigus.

UV-C õhupuhastusseade muudab siseruumi õhu viirustevabaks

Bakterite ja viiruste hävitamiseks siseruumides on suurepärane lahendus ultraviolett ehk UV-C õhupuhastusseadmed (UV-C lambid). Koduseade 20 m² põrandapinnaga ja lae kõrgusega 2,5 m ruumi maksab 350-500€.

SFA minipumpla võimaldab wc-poti paigaldust ilma kanalisatsioonita kohta

SFA minipumpla võimaldab wc-poti paigaldust ilma kanalisatsioonita kohta.

Rahvusvaheline veepäev kutsub vett säästma

Puhas vesi on olemas üle 90% Eesti elanikest ja oleme ühisveevärgist pärineva vee tarbimise osas ühe elaniku kohta Euroopa riikide hulgas üks säästlikumaid.

"Mitte minu tagahoovis" mentaliteet pärsib innovatsiooni

Eesti ehitussektor on tuntud oma konservatiivse lähenemise poolest uutele ideedele, tehnoloogiatele ja sektori üldisele arengule.

Isiklikust elektriauto laadimispunktist kortermajas on saamas uus normaalsus

Enefit ja Arco Vara pakuvad elektriauto omanikele võimalust oma isiklikul parkimiskohal Enefit Volti laadimisteenust kasutada.

Ruduse innovatsioon ja disain 2024: Opus müürisüsteem ja Lumo-Kartano tänavakivid

Opus müürisüsteem on nutikuse meistriteos, muutes müüri ehitamise lihtsamaks kui kunagi varem - peaaegu nagu mängides täiskasvanute LEGO-klotsidega. Lomo-Kartano sillutuskivide vuukides saab aga kasvatada erinevaid taimi.

Tomatitaimede ettekasvatamise õpetus

Tomatite ettekasvatamine. Millal on õige aeg alustada? Milliseid tomatisorte eelistada? Mis on tõusmepõletik? Seemnest istutuseni on 60-70 päeva.

Kas teadsid, et mullal ja mullal on vahe sees?

Õige koostisega mulda kasutades pakud oma taimedele justkui kindlustus. Võti peitub mullasegu humiinhapete sisalduses.

SPC seinapaneelid: uudne lahendus kiireks ja vastupidavaks muutuseks sinu kodus

SPC seinapaneelide omaduste loetelu saab alustada niiskuskindlusega ning lõpetada soojus- ja heliisolatsiooni pakkumisega.

Bonava alustab Pikaliiva Kaarmaja II etapi ehitusega

Tegemist on neljast majast koosneva hoone viimase etapiga. Pikaliiva Kaarmaja kaks viimast hoonet valmivad 2024. aasta lõpuks.

Arco Vara alustab Kodulahe kvartalis eelviimase etapi väljaarendamist

Tallinna linn andis heakskiidu Merimetsa asumis Stroomi ranna lähistel asuvale Soodi 6 kinnistu detailplaneeringule, kuhu terviklike piirkondade arendaja Arco Vara rajab kolm uudse välisilmega kortermaja

Merko käivitas Eesti Rahva Muuseumi lähistel Erminurme elukvartali viienda etapi ehituse

Tartu linna ja valla piiril asuv Erminurme on hubane elukvartal, milles on tänaseks valminud üheksa kahe- kuni kolmekorruselist korterelamut.

Biolani minikasvuhoone lihtsustab istikute ettekasvatamist

Kurgi, kõrvitsa ja suhkrumaisi seemikute kasvuperiood on vaid 3–4 nädalat, seega tuleks avamaale istutatavate istikute ettekasvatamist alustada alles mai alguses.

Eriti soodsa hinnaga ROCLITE 200 ehitusplokid uuesti saadaval!

Bauroc toob sel hooajal uuesti turule eriti soodsa hinnaga ROCLITE ehitusplokid. ROCLITE 200 on klassikaline 200mm kergplokk, mis on mõeldud nii välis- kui siseseinte, nii kandvate kui mittekandvate seinte ehitamiseks.

Sisekujunduslik gurmee: šokolaadi, kohvi ja piima maagiline ühendus

Sisekujunduse maailm on nagu suur gurmeeõhtusöök - täis maitserikkaid nüansse ja peenekoelisi tekstuure, mis loovad unikaalse elamuse.

Läbipaistvus on moes – vastupidava laineprofiiliga katuse- ja seinalahendused

RENOLIT ONDEX läbipaistvad katuseplaadid ja seinaplaadid on unikaalsed - materjal ei pragune, on täiesti põlemis- ja löögikindel ning peab vastu isegi ülitugevale rahesajule.

 Inspiratsiooni peaaegu hooldusvaba aia rajamiseks

Tornide väljakul toimunud Tallinna aiakunsti võistluse „Linn ja loodus käsikäes“ 2023 näidisaed „Mere puudutus“ on hea näide peaaegu hooldusvabast aiast, kus argimured iga päev kasvõi hetkeks unustada ja lihtsalt looduse ilu nautida.

Inspiratsiooni koduaia rajamiseks: lopsakas ja pikalt õitsev lilleaas

Tallinna aiakunsti võistluse „Linn ja loodus käsikäes“ 2023 näidisaed „Harmonicum“ on hea näide koduaeda sobivast lilleaia tüüpi aiast. Näidisaed pälvis isegi 3 rahvusvahelist tunnustust.

YIT uus maaküttega kortermaja lubab soodsamaid küttekulusid

Esimene maaküttega kortermaja valmib 2024. aasta augustis Keilas, Nurme tänaval, kus on müügile tulnud 18 1–4-toalist korterit.

Eksperiment: mida lapsed mänguväljakutel päriselt kasutavad

Selgus, et köitvaimad mänguväljakud on need, mis pakuvad võimalusi ühisteks tegevusteks ja mängudeks sõprade või vanematega ning kus on mõeldud ka täiskasvanute peale.

Linnaaia kujunduses on aktuaalsed kõrgpeenrad, söödavad taimed ja seened

Tornide väljakul toimunud Tallinna aiakunsti võistluse „Linn ja loodus käsikäes“ 2023 võiduaed „Söödav Summ“ on hea näide linnaaiast, mis sobiks hästi väikeste lastega peredele.

Ekspert selgitab: sisearhitekti kasutamine – kulu või kokkuhoid?

Sisearhitekt on ekspert, kelles on ühendatud nii spetsiifilised tehnilised teadmised kui ka loovus. Nii suudab ta näha terviklikku pilti tehnosüsteemidest ruumipaigutuse ja värvilahendusteni.

Soojapuhur ja leeklamp on kiired nii torude sulatamises kui majade süütamises

Kindlustaja sõnul käivitub sellistes olukordades paljudes koduomanikes sisemine MacGyver ning appi võetakse käepärased vahendid nagu soojapuhurid, föönid...

Kuidas panna kodune interjöör enda kasuks tööle? Sisearhitekt jagab ideid.

Kuidas aga tagada, et kodune keskkond oleks meeldiv ja kooskõlas meie olemusega? Kuidas luua jätkusuutlik ja kaasahaarav interjöör? Miks on oluline järgida ka trende?

Eesti projekteerimise tulevik: vabakutselisena edu saavutamine

Eesti projekteerimise sektoris on märgata olulist trendi: üha enam projekteerijaid otsib paindlikumat ja rahuldust pakkuvamat tööviisi, pöördudes vabakutselise töö poole.

Margit Meikar: Hoolikalt valitud tapeet teeb kodud hubasemaks ja elu rõõmsamaks

Erinevatesse interjööridesse saab anda värvi ja meeleolu, kasutades tapeeti ühel või kahel aktsentseinal, kogu ruumis või uue trendina laes.

2024 on rohelise Yang Puudraakoni aasta

Draakon valitseb aastat kindla ja isaliku käega, ilma järeleandmisi tegemata. Draakoniaasta kiirenevad energiad ei jäta aega rahulikuks õppimiseks.

Pottsepa nõuanded ahju või kamina valimiseks ja õigeks kütmiseks

Ahju ehitus algab kolde tüübi valikust. Kõige efektiivsem ja keskkonnasäästlikum kolde tüüp hetkel tavakasutaja jaoks on pilukolle.

Merko alustab Rae vallas uue elukvartali ehitust

Merko Ehitus kontsernis kinnisvara arendamisega tegelev Merko Kodud alustab Jüri alevikus Õielehe elukvartali ehitust.

Ladu6 pakub kvaliteetset puidu immutusteenust

Puidu immutusteenuse hind sõltub töödeldava puidu kogusest, kuid keskmiselt on see umbes 7,50 €/m2 töötlemise eest, lisaks väljakutsumise tasud (0,40 €/km).

Vastutuskindlustuse suurus peaks kasvama iga korrusega

Olgu tegemist veeõnnetuse, tulekahju või tormituules kukkuvate puudega, vastutuskindlustuse juhtumid on enamasti seotud kahju põhjustamisega naabrile.

Tarnekriisis alanud Arco Vara arendus sai valmis kvartali jagu enne tähtaega

Elukondliku kinnisvara arendaja Arco Vara ehituse peatöövõtuga tegelev tütarettevõtte Arco Tarc lõpetas Kodulahe kvartali Rannakalda arenduse projekti vaatamata muutlikule turuolukorrale ennetähtaegselt.

Sisearhitekt Ingrid Kuuli jagab ülevaadet 2024. aasta sisustustrendidest

Sisearhitekt Ingrid Kuuli sõnul on 2024. aasta peamine sisekujundustrend loodust imiteerides luua ruumi positiivset energiat ja head aurat.

Vana rooma arhitektuur: rikka ajalooga linn

Rooma arhitektid ja insenerid olid tuntud oma uuenduslikkuse poolest, eriti seoses ehitusmaterjalide ja -tehnikatega. Nende panus arhitektuuri on hindamatu!

RAVAKi Designbloki installatsioon käsitles metsa peateemat omal moel

Ravaki uus segistite kollektsioon Espirit kasvas välja heitveetorudest tehtud kännu seest.

Valgustite trendid aastal 2024

2024. aasta toob kaasa uued tuuled sisekujunduses, mis omakorda mõjutab seda, kuidas ruume valgustada.

Laadige oma telefoni vaid USB-pistikupesast

Vajadus tasuta USB-pistikute arvu järele kasvab pidevalt ning veelgi olulisem on nende lihtne kättesaadavus.

2023. aasta arhitektuuripreemiate laureaadid

Reedel, 8. detsembril jagati Lillepaviljonis pidulikul auhinnatseremoonial aasta arhitektuuripreemiaid ja tunnustati parimaid arhitektuuritegusid ja -tegijaid.

Miks valida vaheseinte ehitamiseks just bauroc element?

Bauroc ELEMENT vaheseinaplaadid on võrreldes alternatiivsete plokkidega oluliselt suuremate mõõtmetega, mis tagab märkimisväärselt kiirema seina ladumise ja kulu on vaid 4,17 tk/m².

Spetsialist selgitab, mida teha, et elektroonika või auto laadimine ei põhjustaks tulekahju

Telefonide või muude väikeste elektroonikaseadmete ohutumaks laadimiseks soovitab ekspert paigaldada USB-pistikupesad.

Väikese eramu planeerimine kui ruutmeetreid on vähe ja avarus oluline

Eramu sisustamisel aitas ruumipuudust aitas köögis asjade mahutamisel ja söögiala loomisel lahendada köögisaar. Elutoa osas aga nutikas kamina ja tv-sein.

Texstudio esitleb 2024. aasta trende peegeldavaid kangaid ja tapeete

Tikkurila 2024. aasta värvipaletist inspireerituna on Texstudio kokku kogunud tooted, mis kajastavad 2024. aasta värvi-, tapeedi- ja tekstiilitrende ja pakuvad inspiratsiooni.

Kivikatused pakuvad püsivat ilu ja suurepärast vastupidavust

Traditsiooniliselt kaetakse viilkatused keraamiliste kivide ja kiltkiviga, kuid nüüdseks on lisandunud ka betoonist ja kiudtsemendist katusekivid.

Interjöör kui lugu: Miks on oluline siduda inimesed ja ruum?

Dez Studio sisearhitekti Nadezda Kornilova sõnul eeldab iga sisekujundusprojekt lugu ehk kontseptsiooni. Lugu seob inimesed ja interjööri.

Tikkurila aasta värv 2024 - sisetunde järgi loodud kollektsioon

Aasta värv 2024 „Nude in Nizza“ on soojustkiirgav virsikutoon, mis väljendab armastust, lahkust ja mängulisust. Vaata inspireerivat pildigaleriid aasta värvidega kujundatud korterist.

Meist - Teenused - Kontakt
Inkodu.ee (sisekujundus – sisustus - ehitus - aed) - E-post: info @ inkodu.ee
Kõik õigused kaitstud - inkodu.ee ®. Info kasutamine loata ei ole lubatud!
Facebook Linkedin Instagram Google Twitter Youtube