Sisekujunduse, sisustuse, ehituse, aiakujunduse uudised ja ettevõtted

Kuidas kaitsta puid ja ennast puude eest

EKSPERDI NÕUANNE
Kuidas teostada vajalikke ehitustöid nii, et puud ülemäära kannatada ei saaks? Kuidas hinnata, kas mõni teie valdustes kasvav puu võib edaspidi osutuda ohtlikuks teie varale?
Kuidas teostada vajalikke ehitustöid nii, et puud ülemäära kannatada ei saaks? Kuidas hinnata, kas mõni teie valdustes kasvav puu võib edaspidi osutuda ohtlikuks teie varale?

Te soetasite endale kinnistu suurte puudega. Te soovite krundile ehitada maja või teha olemasolevale hoonele juurdeehitusi. Teile meeldivad krundil kasvavad põlised puud. Kuidas teostada vajalikke ehitustöid nii, et puud ülemäära kannatada ei saaks? Kuidas hinnata, kas mõni teie valdustes kasvav puu võib edaspidi osutuda ohtlikuks teie varale?

 

Loomulikult algavad ehitustööd projekti koostamisega ja selle kooskõlastamisega. Vaevalt suudab ka hea arhitekt piisava kindlusega hinnata erinevate puuliikide vastupanuvõimet muutuvatele kasvuoludele. Kogenud aedniku hinnang koostatud projektile on puude lähedal ehitustöid kavandades kindlasti vajalik. Et suuta ka ise midagi arvata plaanitsetavate ehituste ja puude tulevasest suhtest, tasuks teada mõnda põhitõdegi.

 

Kõige ohtlikum puude elutegevusele on pea poole juurekava läbiraiumine, kui puu ligidal peab kulgema vundamendikraav või tuleb kaevata kraav torude ning kaablite tarvis. Tasub teada, et puu juured võivad ulatuda puu tüvest kuni 3 korda kaugemale, võrreldes puu kõrgusega. Seega 10 m kõrguse puu juured võivad olla tüvest 30 m kaugusel.

 

Teine oluline fakt, mida peaks silmas pidama on järgmine: 90 % juurtest, mis varustavad puud vee ja toitainetega paiknevad pindmises 30 cm paksuses pinnasekihis. Kolmas fakt kõlab: ühe peajuure läbiraiumisega võib puu kaotada kuni 20 % oma juurestikust. Seega igasuguste (ka üsna madalate) katkematute kraavide kaevamine puude lähedale põhjustab olulist puu vaegtoitumist.

 

Teisalt võib ühelt poolt läbiraiutud juurtega puu väga kergesti ümber kukkuda. Torude ja kaablitega on asi lihtsam. Puu ligidale ei pruugi kraavi kaevata – nad võib puu alt läbi suruda. „Muti“ nimeline seadeldis surub vajalikud trassid ca 1 m sügavusel puude alt läbi. Sellisel puhul on puule tekitatav kahjustus kordades väiksem.

 

Vundamentide puhul tasub arhitektil veel kord mõelda, ehk annab alusmüüri teistsugune paigutamine paremagi lahenduse, kui algne variant seda võimaldas.

 

Aednik, omakorda, võib otsustada, et kõnealune puu on veel piisavalt nooruslik ja kannatab ümber istutada. Samas võib juhtuda ka vastupidine – puu võib olla sedavõrd halvas seisundis, et tal on aeg teha ruumi nooremale.

 

Teine puude heaolule väga halvasti mõjuv tegevus on pinnase lisamine juurte paiknemise tsooni. Liialt sügavale sattununa jäävad juured hapnikuvaegusesse. Õnneks annab harilikult krunti selliselt planeerida, et puude läheduses maapinda ei tõstetaks. Kas sile pind on ikka see kõige...kõige ilusam baas aia kujundamiseks? Loomulikum, lainjas profiil jätab võimaluse puude juurte alale mitte mulda lisada.

 

Puudele mõjub halvasti, kui nende alune ja lähedane pinnas tihedaks trampida. Rasked ehitusmasinad teevad seda aga kindlasti. Puudele parimas pinnases on tühikuid 50 % selle mahust. Tillukesed tühikud on täidetud vee ja õhuga. Olulise panuse pinnase kobestamisesse annavad teatavasti vihmaussid ja mullamutukad. Tihedakstrambitud pinnases jäävad hätta nii mullas elavad loomad, seened kui ka taimede juured.

 

Pinnase kaitseks tuleb kõikide osalevate pooltega koos määratleda üks kindel tehnika liikumise teekond, mis peaks kulgema puudest võimalikult kaugemalt. Olukord, kus iga liikurijuht valib teie krundil talle meelepärase tee on täiesti lubamatu.

 

Väga kriitiliselt tuleb suhtuda plaani hõrendada või vähendada krundil kasvavat suuremate puude gruppi. Selline grupp toimib ühtse organismina. Äärmised puud on harjunud vastu panema vaid lagendiku poolt puhuvale tuulele. Nende “selja tagant“ ei puhu tuult kunagi – selle varjavad teised puud. Grupi keskmistel suudab tuul sasida vaid latvu. Eemaldades mingi arvu puid võivad teised esimese tõsisema tuulega ümber kukkuda. Nende juurestik ei suuda neid muutunud oludes lihtsalt püsti hoida. Loodus on erinevalt inimesest ratsionaalne – nii, nagu maa-alustes veekogudes elavatel kaladel pole silmi, nii pole ka rühma keskmistel puudel sedavõrd kinnitusjuuri, et neid lagedamates oludes püsti hoida. Samuti on lähestikku kasvavad puud (eriti okaspuud) väga tundlikud järsult muutuvale valgusrežiimile. Võtke näiteks kuuse ligidal kasvav naaberpuu maha ja ta tõmbab avanenud poolelt loetud päevadega okkad kollaseks ning laseb need lõpuks maha pudiseda. Isegi, kui kuusk ei sure, on tema kuju päästmatult rikutud.

 

Sageli tekib kiusatus liialt suure ja mahuka võraga puud tuntavalt hõrendada või mis veelgi halvem – tema latv maha lõigata. Vanema puu edasisele elukäigule mõjub okste arvu järsk vähendamine ettearvamatult. Puu võib seda võtta noorenduskuurina ja hakata väga hoogsalt kasvama. Ta võib aga ka lihtsalt nälga jääda, sest oluliselt vähenenud lehestik ei suuda sünteesida vajalikul määral toitaineid. Enne tõsist lõikamist tasub kaaluda selle teostamist etapiviisiliselt mitme aasta vältel. Ladva eemaldamine on märk kergema vastupanu teed minekust. Puud ei viitsita tsiviliseeritud viisil „järele aidata“. Sandistatud puu ei paku mingit silmarõõmu. Järelikult on vale puuliik vales kohas ja selle asemel, et teda iga natukese aja tagant nudida, tuleb ta asendada sobivamaga.

 

Lõpetuseks veel mõned lühikesed näpunäited puude säästmiseks ehitustegevuse perioodil.

 • Vigastuste vältimiseks tuleb tööde teostajatelt nõuda ohustatud puude ümbritsemist taraga. Kaitsetara tuleks loomulikult panna tüvest võimalikult kaugemale, aga paraku pole see alati võimalik.
 • Ärge lubage panna kaitsetara puule lähemale, kui on kümnekordne puu jämedus 1,5 m kõrgusel. Niisiis, kui puu tüve diameeter rinna kõrgusel on näiteks 15 cm, siis peaks tara olema puust vähemalt 1,5 m kaugusel.
 • Ärge nõustuge, et puude alla kuhjatakse liiva või mulla hunnikuid. Need vähendavad väga kiiresti hapniku hulka juurte töö tsoonis.

 

Leppige täpselt kokku, kus hakatakse pesema tsemendimördiseid töövahendeid. Puudealused pole segukastide pesemise koht! Jääge  vääramatule seisukohale, et kasvavasse puusse löövad naelu (ajutiste juhtmete, valgustite jne. kinnitamiseks) ainult barbarid (kelle palk on minimaalne), aga mitte hästitasustatud meistrimehed.

 

Teiseks puudega seonduvaks teemaderingiks on võimalus saada kahju puude läbi. Reeglina on küll täpselt vastupidi: hästi paigutatud ja hea välimusega puud tõstavad tuntavalt kinnisvara väärtust, nad aitavad varjata ehitisi külma tuule eest hoides sellega kokku kulutusi kütte ostmiseks, nad puhastavad õhku gaasidest ja tolmust ning rikastavad seda hapnikuga, nad pakuvad varju kõrvaliste isikute pilkude eest võimaldades teile suuremat privaatsust, nad vähendavad mürataset teie krundil.

 

Ometi on olemas võimalus, et ümber kukkuv puu purustab ehituste konstruktsioone, muljub autosid, vigastab või tapab inimesi. Suurt kahju võivad põhjustada ka lahtirebenevad ja allakukkuvad oksad. Teele liiga ligidal või lausa selle kohal kasvavad oksad võivad vigastada möödujate pead või kraapida autosid. Naaberkrundile ulatuv puu (või põõsas) võib rikkuda suhted üleaedsega. Puud võivad lõhkuda õhuliine.

 

Puude poolt tekitatavaks suurimaks ohuks on võimalus, et ümber kukkudes purustab ta ehitisi ja/või autosid ning võib vigastada või surmata inimesi. Õnneks on ülitugevad tuuled ja keeristormid Eestis harvad külalised. Sellegipoolest tuleb vanadel puudel silm peal hoida ja ennetada võimalikku katastroofi. Vähemalt kord aastas tuleks suured puud üle vaadata. Iseenesest mõistetavalt tuleb omandatud kinnistul lähemalt tutvuda kõigi puudega. Otsida tuleks järgmiseid ohule viitavaid märke:

 1. Puu aastane juurdekasv on vähenenud. Loomulikult võib kasinam kasv olla põhjustatud kehva ilmastikuga aastast. Parem on võrrelda viimase 3 aasta juurdekasvusid. Juurdekasvu pidev vähenemine viitab tõsistele probleemidele (põhjavee taseme tõus, toitainete puudus pinnases, pinnase kinnitallamine) ja on paras aeg konsulteerida aednikuga.
 2. Puu võras leidub kuivanud oksi. Eriti tähelepanelik tuleks olla, kui elutegevuse on lõpetanud mõni suurtest peaokstest. Lihtsalt niisama nad elust ei lahku.
 3. Puu lehed või okkad peavad olema aastaajale iseloomuliku värvuse ja suurusega. Nende plass toon ja  väiksemaks jäämine viitab probleemidele puu ainevahetuses.
 4. Puu koor on lahti, tüvel või okstel on näha puus parasiteerivaid seeni (taelasid). Nähud viitavad tüve pehastumisele. Puu on jõudnud raugaikka või on keskkond talle väga vastuvõetamatu.
 5. Tüves leidub õõnsusi, koorepragudest nõrgub välja erineva konsistentsiga olluseid. Põhjused samad, mis eelmistel nähtudel.
 6. Puu on täis kahjurputukaid. Nagu looduses kombeks rünnatakse esimesena kõige nõrgemat isendit. Kõige elujõulisema kord jõuab kätte viimasena.
 7. Oks(ad) kinnitub tüvele väga terava nurga all. Öeldakse „koor kasvab puusse sisse“. Tõepoolest, oksa ja tüve jämenedes jääb ahenenud kinnituskoht raske oksa kinnihoidmiseks ebapiisavaks.
 8. Puu võraoksad algavad praktiliselt ühelt kõrguselt. Teisisõnu – puu on nagu vartpidi maasselöödud luud. Selline puu lõheneb väga kergesti pikuti pooleks.
 9. Oksa kinnituskoha ülemisel poolel on rebend, mis on kinni kasvanud. Oks on kunagi osaliselt lahti rebenenud. Abita jäetuna on ta rebendi kuidagimoodi kinni kasvatanud, kuid rebendi ülemisel poolel on pragu näha. Vigastatud oks rebeneb taas esimesel võimalusel. Rebenemise tõenäosus suureneb sedamööda, mida jämedamaks, pikemaks ja raskemaks oks kasvab.
 10. Puu lähedal on kaevatud kraavi. Juurte läbiraiumine vähendab oluliselt puu seisukindlust.
 11. Puu lähedalt on hiljuti maha raiutud naaberpuu(d) või on lammutatud ehitisi. Puu ei ole harjunud taluma avanenud suunast puhuvat tuult ja võib sellesuunalise tormituule mõjul ümber kukkuda. Kõrvalekallete avastamisel on õige pidada nõu aednikuga. Probleemsed oksad tuleb välja lõigata, toestada või trossiga üles siduda. Ettevaatlik peremees toestab ka viltukasvava puu. Viltused puud võivad olla küll meeleolukad, kuid võra kogukamaks muutudes tikuvad nad ühel hetkel pikali vajuma. Puud, kelle lähedal on kaevatud kraave, tuleks mõneks aastaks samuti toestada. Toitainete puuduses kiduvaid puid aitab väetamine. Liigniiskust võib põhjustada drenaaži või lihtsalt truupide ummistumine. Raugastunud ja pehastunud puud on mõistlik asendada uutega. Tuntavat kahju saab ära hoida, kui nihutame auto seisuplatsi puu ulatusest välja. Kukkuvate okste poolt tekitatavat kahju saab minimaliseerida, kui kindlustame auto puudealuse parkimiskoha prussidest varikatusega.

 Et puud ei lõhuks õhuliine, kraabiks mööduvaid autosid ega varjaks ilusaid vaateid, tuleb sobivad puuliigid istutada õigesti valitud kohtadesse. Sõiduteega külgnevale  alale ei tohiks istutada puid, kelle kasv on üle 6 m. Loomult madalad puud ei ulatu lõhkuma õhuliine. Nende võrad ei ole nii mahukad, et kataksid sõidutee.  Maja ette ja lähiümbrusse ei peaks panema puid, kes on kõrgemad, kui 12 m. Sellised puud on kõrguselt võrreldavad eramuga. Nad ei saa majale peale kukkuda, nende võimete laeks jääb „nõjatuda“ maja vastu. Hiiglasekasvu puud hakkaksid domineerima ja suruksid maja tahaplaanile. Kuni 20 m-ks kasvavad puud tuleks panna taha aeda. Seal nad moodustavad majale kena fooni ja ei ohusta kukkudes ehitisi.

 

Puude juurdeistutamisel tasub silmas pidada ka maasiseste trasside olemasolu. Suurema istiku tarvis  mahukama augu kaevamise käigus võite lõhkuda kaabli või torustiku. Maasiseste trasside parandamine on kulukas tegevus. Teisalt, trasside uuendamisel või parandamisel tehtavad kaevetööd suurendavad tuntavalt tõenäosust, et mõni puu võib ümber kukkuda. Maasiseste liinide lähedusse istutamisel tasub aednikuga nõu pidada – ta soovitab puuliike, kelle juurestik on kompaktne ja ristub vähem torustikega.

 

Õhuliinide läheduses paiknevad puud nõuavad erilist tähelepanu. Soodsates oludes kasvavad puud teinekord tunduvalt kiiremini, kui arvata oskate. Traatideni jõudnud oksad võivad vihmaga muutuda elektrijuhtideks ja põhjustada ootamatuid elektrilööke. Okste eemaldamine juhtmete läheduses on äärmiselt ohtlik nii töö teostajale, kui ka õhuliinidele. Latvade mahalõikamine selleks, et puu ei ulatuks juhtmeteni, on veelgi ohtlikum tegevus. Ei ole just mõnus kõrgel puu otsas kõõludes kukkuva ladvaga pihta saada! Korvtõstuki kasutamine on mõistlikuks, kuid kulukaks lahenduseks. Pealegi taastub latv üsna kiiresti ja te peate probleemiga perioodiliselt tegelema. Väga ohtlik on võimalus, et seiklusi otsivad poisikesed puude otsa ronides traatideni ulatuvad ja elektrilöögi saavad. Õhuliinide lähedale puid valides tuleb arvestada asjaoluga, et soodsate tingimuste korral võib taimede kõrgus olla tunduvalt suurem, kui teatmikes lubatud. Käsiraamatud toovad ära taimede statistilise keskmise pikkuse, mis olukorrast johtuvalt võib oluliselt varieeruda.

 

Ootamatult suur on aedade arv, kus ringi jalutades tuleb suuremakasvulisel inimesel pidevalt jälgida, et madalal paiknevad oksad talle näkku ei lööks. Ilmselt nii, nagu tavanägemisega inimene ei saa aru, kuidas värvipime kaaskodanik ei suuda pliiatsikarbist võtta näiteks rohelist pliiatsit; nii ei saa ka keskmist kasvu inimene aru, et pikakasvulisel on väga tüütu liikuda „madalas“ aias. Piisaks, kui lõigata 2,5 m pikkune latt, võtta see püstasendis ühte kätte, teise kätte teravad oksakäärid ja jalutada aias ringi. Kõik, mis tonksab vastu latti, tuleb ära lõigata ja te olete priid piinlikest olukordadest külaliste pähe löödud muhkude pärast.

 

Hoopis suuremat hulka inimesi häirib ja vigastab nende autosid kruntidevaheliste teede oskamatu planeerimine ning krundivaldajate lohakus. Linnaplaneerijate rumaluse monumentideks on kujunenud mitmed  aedlinnad. Viiekümnendate lõpus ja kuuekümnendate aastate hakul teid maha märkides arvasid nad ilmselt, et autod ei hakka kunagi konkureerima hobutranspordiga.

 

Nüüdseks on käest lastud puud ja hekid kraapimas vähegi kõrgemat ja/või laiemat liiklusvahendit. Kuna Eestis on täiesti aktsepteeritud vabalt ringijooksvad, hammustavad, prügikastide sisu laiali tassivad ja igal võimalusel lõugavad koerad ja kassid, siis on üsna lootusetu püüda selgeks teha, et ammugi oma aja ära elanud, laiali vajunud ja räämas hekk võib segada tänaval kõndijaid ja/või sõitjaid.

 

A: Jüri Annist Calmia Istikuäri OÜ, 2006

 

Päikesepaneelide isepuhastussüsteem tagab suurema tootlikkuse

Nano vahenditega töödeldud päikesepaneelid pinnale ei kinnitu mustuseosakesed enam nii tugevalt ja suuremate vihmasadude korral puhastuvad praktiliselt ise, toimib päikesepaneelide isepuhastussüsteem.

Milleks rentida igapäevaselt kontoripinda? Viige kontor koduhoovi.

Ösel Select Office annab Teile võimaluse soetada oma isiklik kontor või ka büroo (valmismaja). Ösel Select Office kontorimooduli hinnad algavad 1700 eur/m2.

Ehitisregistri arendus tõotab lubade kiiremat menetlust

Wenture ja Finestmedia asuvad ellu viima ehitisregistri järgmist arendusetappi, mille tulemusena muutub ehitus- ja kasutuslubade menetlemine senisest märkimisväärselt kiiremaks.

Uus-Veerennis alustas tööd uuenduslik lasteaed

Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaia majas on neli hoiurühma pere pisematele ja viis lasteaiarühma.

Gardesti lillesibulate valikust leiab palju uusi põnevaid sorte

Täienenud on tulpide, nartsisside, püvilillede, hüatsintide, krookuste ja laukude valik, lisandunud on sillad, kirgaslilled, puškiiniad.

Innovatsioon suitsusauna ehituses. Hoiame traditsioonid au sees!

Innovatsiooniks suitsusaunade ehituses saab pidada väljast kütmise võimalust ja puhkemaja lahendust koos saunaga.

Puitkäsitöö firmakingitusena: tooted, kus kokku saavad naturaalne ilu ja kasutusmugavus

Puitkäsitöö firmakingitusena sobib nii neile, kes väärtustavad traditsioone, kui ka sellele, kes hindab kaasaegsemat elustiili.

Bonava ehitab Uus-Mustamäele 44 uut korterit

Bonava Eesti alustas Uus-Mustamäe elurajoonis aadressile Aiandi 14 valmiva 44 korteriga B-energiaklassi maja ehitust.

Kuidas luua igava hekimüüri asemel aeda kaunis kooslus? Parima aeg alustada istutamisega!

Heki puhul on oluline nii kõrgus kui laius. Kõrguse poolest on kõige lihtsam hooldada kuni 1,4 m kõrgust hekki.

Tudengikorteri sisustamise säästunipid

Ära möbleeri üle. Kõige kindlam viis näidata väikest ruumi veel väiksema, kitsama ja pimedamana, on kuhjata see asjadest üle. Mida vähem on asju, seda parem.

Puidust seinapaneelid MELLOW: pika elueaga ja lihtne paigaldada

Siseruumidesse mõeldud puidust seinapaneelid (ribipaneelid) on valmistatud kvaliteetsest männipuidust, millele on spetsiaalse töötluse abil antud eriti hea vastupidavus.

Laps alustab kooliteed: kuhu paigutada õppimisnurk?

Koolilapse toa sisustamisel on oluline mööbli paigutus, see mõjutab kui privaatselt ja turvaliselt laps end õppimisnurgas tunneb. Oluline on ka piisavalt hea valgus.

Saunum Pro Experience kerised võimaldavad luua 5-ühes spaa lahenduse

Saunum Pro Experience on uuenduslik keris-saunakliimaseade, mis on mõeldud intensiivsema kasutusega leiliruumide jaoks. Kerisel on suur kivimaht ja patenteeritud õhusegamise süsteem.

7 aktuaalset sisustustrendi: merevaigu klaas, reljeefklaasiga kapid...

Kummutid, vitriinid ja seinakapid on sel suvel saanud endale reljeefsest klaasist uksed. Värvitoonidest on järjest suurenev trend kõikvõimalikes varjundites punane.

Üliõhuke Deco kivispoon - unikaalne viis pindade katmiseks

Kivispooniga saab katta betooni, keraamikat, metalli, vineeri, MDFi, PLPd ja ka kumeraid pindasid. Kasutatakse mööbli, seinte, aga ka välisfassaadide puhul.

Vahemere hõngu koduterrassile: bambusmööbel, valged narmastega tekstiilid, helesinine keraamika jpm

Täpselt nagu õige muusika ja aroomidega on võimalik oma saunas spa-kogemus saada, võib vahemere hõngulise puhkusemeeleolu luua oma koju või terrassile.

Galerii: 2023. aasta Soome elamumess Loviisas

Sel aastal toimub elamumess Helsingi lähedal Loviisas 07.07 - 06.08.2023. Uude mereäärsesse linna elamurajooni rajatakse kaasaegsed väikeelamud, ridaelamud, korterelamu ja ujuvelamute kvartal.

Mis on seina sees? Ekspert selgitab

Kas oled kunagi naela seina lüües mõelnud, et mis seal teisel pool on ja ega puurides äkki mõnd olulist kommunikatsiooni ei taba?

Tänased moodulmajad lähtuvad kompaktsusest ja energiatõhususest

Iseehitamise asemel tasub pilk pöörata moodul- või elementmajade lahenduste poole, mis võimaldab olulist paindlikkust – alustada saab ühest moodulist.

Pelletiküte: mugavuse ja hinna suhe on liiga hea, et seda mitte kaaluda

Pelletikeskuse eesmärk on pakkuda optimaalset küttesüsteemi, mis suudaks pelletites peituvast energiast võimalikult palju ning võimalikult väikese vaevaga kätte saada.

Bauroci tuletõkkepaneelidel on esmaklassilised tulepüsivusnäitajad!

bauroc poorbetoon on mittepõlev materjal, mis talub eriti hästi kõrge temperatuuri mõju mitmeid tunde. bauroc poorbetoon kuulub tuletundlikkusklassi A1.

Sisearhitekti nõuanne: Ruumi tuleb õppida kogema!

Me tajume ruume oma meelte kaudu ja see mõjutab tervet meie elu, kõike mida me teeme ja ütleme.

Kas Sina ehitad terrassi ajas kestvalt? Ideed ja lahendused 2023 aastaks!

Tänapäevased lahendused näevad ette, et terrassilaud tõstetakse kandeprussist ülespoole. Millega seda teha? Selleks kõige lihtsam viis, mida Puumarket teile pakkuda saab, on terrassi tuulutuslint 5x10mm. Aluskonstruktsiooni on mõistlik kaitsta ka terrassi katteteibiga.

Kiili Betooni unikaalne välimööbel sobib nii linnaruumi kui külaplatsile

Kiili Betooni betoonmööbli valikus on spetsiaalsed pingid, lauad, rattahoidjad, prügikastid, lauatennise- ja malelaud, piknikulauad, taimekonteinerid ja välikäimlad.

Kuidas värskendada aastaid tagasi kujundatud luksuskorter?

Kerge interjööri värskenduskuur professionaalse sisearhitekti abiga toob koju uue hingamise ja annab võimaluse uueks alguseks. Muutusi ei tohiks karta.

Terrassi ehitamine: maksumus ja olulised nüansid, millele tähelepanu pöörata

Terrassi ehitamine algab plaanist. Terrassi ehituse maksumus on ca 100€/m² ja hooldus 20€/m².

Puumarketi terrassimaterjalide valik ja võimalused

Puumarketi valikus on erinevate profiilide ja pikkustega immutatud okaspuidust, naturaalsest lehisest, termotöödeldud ja hooldusvaba komposiitmaterjalist terrassilauad.

Muruhooldus uuel tasemel - Stiga autonoomne kaablivaba robotniiduk

2023. kevadel tuli müüki täiesti uus Stiga autonoomne robotniiduk, millele ei ole vaja enam piirdekaablit paigaldada.

Merko rajab Sõpruse puiestee ja Tihase tänava nurgale äripindadega eluhoone

Kristiine linnaosas aadressile Sõpruse pst 26//28 rajatavas Tihase arendusprojektis valmib kahest viiekorruselisest hooneosast koosnev elu- ja ärihoone, mis saab koduks 46-le perele ja kolmele väikeärile.

Kas ja miks panna oma aeda aprikoosipuu või virsikupuu?

Kellele meeldivad ploomid ja murelid rohkem kui õunad, selle jaoks on kindlasti ka aprikoosi- ja virsikupuud väga sobiv valik.

Tahad uut kodu osta, aga ei tea, kust alustada või millele tähelepanu pöörata?

Kui sa pole päris kindel, millist kodu soetama asud ning kas see asub uuemas või vanemas majas, siis küsi pankadelt ka seda infot, kas neil on ehitise vanusest tulenevalt erinevad laenutingimused.

U&K Interiors - suurepärane valik eriilmelise ruumi sisustamiseks!

Sisustussalongi valikust leiab nii luksuslikku modernset kui sooja Prantsuse maamaja elemente, aga ka klassikat ja küllusliku Hollywood glami disainistiili.

Miks on markiis must-have toode sinu majas või suvekodus?

See lihtsalt hooldatav varikatus (markiis) kaitseb sind heitliku ilma eest ja nii ei pea kauaoodatud koosviibimine õdusal terrassil edasi lükkuma.

Kodu koristamise vahendid ja pisiparanduste tõhusad ning nutikad lahendused

Põhjalik ülevaade vahenditest, mis on koduses majapidamises hädavajalikud. Zep Eesti valikust leiab tõhusad lahendused rasva, katlakivi, õli, hallituse, rooste, jää eemaldamiseks. Samuti vahendid küttesüsteemi puhastuseks ja pisiremondi teostamiseks.

Galerii: Muljeid sisustusmessilt INTERJÖÖR 2023

Eks meis kõigis ole peidus väikene sisekujundaja, aga on hetki, kui tunned, et ideedest ja mõtetest jääb vajaka. Hädast aitab välja 21. – 23. aprillil toimuv sisustusmess.

Multši kasutamine tarbeaias

Multši kasutamine tarbeaias parandab mulla viljakust, kastmise vajadust ja ka köögiviljade ning taimede maitset. Kõige ideaalsem on lehtpuuhake.

Galerii: Kevadiselt värske ja ajatult moodne perekodu Järvekülas

Stuudio 88 sisearhitekt Ljudmilla Funika-Müüri loodud kaunis sisearhitektuurne lahendus. Lisaks nõuanded ja nipid ise sisustajale!

Kesktolmuimeja süsteem on taas tegemas võidukäiku, aga nüüd koos robotiga

Miks paigaldada koju kesktolmuimeja süsteem? Kesktolmuimeja süsteemiga koristamisel ei jää ainsatki tolmuosakest samasse ruumi lendlema.

Milliseid vigu aitab vältida 3D mudeldamine aiakujunduses?

Näited vigadest, mida aiaplaani 3D mudeldamine aitab vältida!

Luksuliku kodu kohustuslik mugavuslahendus - hoiusüsteem Smartlift

Kes oleks varem uskunud, et enam ei pea mitte keldrisse minema, vaid kelder tuleb ise maa peale? Uudne Smartlift hoiusüsteem on kompaktne versioon maakelder-veinikedrist.

Amello tööpinna õli ehk nn Danish Oil: hinnatud toode hobirestauraatorite seas

Parim viimistlusõli puitpinna kaitseks sisetingimustes! Amello tööpinna õli, nagu ka Danish Oil, sisaldab värnitsat, tungõli, tärpentiini ja looduslikku vaiku.

Biolani minikasvuhoone lihtsustab istikute ettekasvatamist

Kurgi, kõrvitsa ja suhkrumaisi seemikute kasvuperiood on vaid 3–4 nädalat, seega tuleks avamaale istutatavate istikute ettekasvatamist alustada alles mai alguses.

Ehituseksperdi nõuanne: Lamekatuse remont ja renoveerimine

Eestis ehitatakse ja renoveeritakse ca 1 miljon ruutmeetrit lamekatust aastas. Parematel aastatel on see number ilmselt märgatavalt suurem.

Põhjamaade jaoks loodud õuevalgustid – Norlys

Õuevalgustite paigaldamine nõuab põhjalikku eeltööd ja detailset planeerimist aga selle kõige juures on peategelaseks siiski valgustid.

Kuus head mõtet alanud aastaks

Iga algus on hea aeg teha põhjalik suurpuhastus – seda nii asjades kui ka oma mõtetes. On teadatuntud tõde, et segamini tuba mõjutab ka stressitaset.

Light24 spetsialist annab nõu, kuidas planeerida välisvalgustust

Enne välisvalgustite paigaldamist visanda nende paiknemise plaan. Otsusta, milline hakkab olema valgustite toitesüsteem ja kus paiknema.

Uus-Veerenni park kutsub liikuma ja lugema

Merko rajas Uus-Veerenni kvartalisse üle 8500 ruutmeetri suuruse avaliku pargiala koos mänguatraktsioonide, linnaruumi elavdavate skulptuuride, puhkeala ja lugemisnurgaga.

Looduskivi ühendab praktilisuse, vastupidavuse ja unikaalse esteetilisuse

Looduskivide valimine sisekujundusprojektidesse ja müük.

Ostad uut kodu, kuid eelmise müük venib? Bonava tõi turule turvalise koduostu lahenduse

Bonava Eesti pakub oma koduostjatele turvatunnet, et meelepärane kodu ei jääks ostmata, kui elus peaks ette tulema ootamatusi.

Raamat poodides: Yin musta Vee Jänese aasta 2023

2023. aasta 22. jaanuaril algab yin vesi Jänese aasta. Kindlasti ei ole tegemist Kassi aastaga, sest hiinlaste arvates omab ainult Jänes maagilist võlu, jõudu ja tarkust.

Pantone 2023. aasta värv Viva Magenta 18-1750 ergutab meeli

Viva Magenta on särav ja elujõuline looduse punaste perekonnast inspireeritud värv, mis ergutab meie meeli ja aktiveerib rõõmsa, optimistliku ja meelekindla hoiaku ning piiranguteta tegutsemisjulguse.

Pea iga teine kinnisvaraostja usub, et soetab kodu kogu eluks

YIT Eesti värske uuringu kohaselt loodavad eestimaalased kinnisvara ostes, et uus elupind jääb neid terveks eluks teenima – tervelt 45% vastanutest.

Milline jahutus- ja küttesüsteem tagab kontoripinnal olulise energiasäästu?

Maaküttelahendusena on kasutusel vertikaalsed suletud energiapuurkaevud vundamendi põhja all. Selliseid auke lubatakse puurida ka tiheasustusega aladele.

Kas tahad vee ja energia eest vähem maksta, aga siiski duši all käimist nautida?

Tahad vee ja energia eest vähem maksta, aga duši all käimist siiski nautida? Need lihtsad muudatused vannitoas mõjuvad hästi nii keskkonnale kui ka rahakotile

Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

Jätkusuutlikkuse seisukohalt saab kõige täielikuma pildi sellest, kui palju CO2 emissioone hoonete ehitamise tulemusena tekib, viies läbi kõigi protsesside ja ressursside analüüsi.

Tartu Karl Bilder esinduses uus 1500 m2 puiduladu nüüd avatud

Karl Bilder esinduses on avatud uus 1500 m2 puiduladu. Lai valik puitmaterjali: sae- ja höövelmaterjal, puitlaast ja puitkiud plaadid, liimpuit, terrassilauad jpm.

Timbermore tammepuidust siseuksed: kvaliteetne ja vastupidav lahendus

Timbermore tammepuidust siseuksed on saadaval mitmekülgse disainide ja värvi valikuga.

Sadolini 2023. aasta värv on Wild Wonder - loodusest inspireeritud särav toon

Sadolin Aasta Värv 2023 Wild WonderTM on loodusest inspireeritud särav toon, mis aitab meil loodusega ühenduses olla ja end oma kodus paremini tunda.

Light + Building valgustite mess: innovatsioon tehnoloogias ja mitmekesised disainitrendid

Innovatsiooni uuemad tuuled puudutavad peamiselt valgusallikaid ja nendega seotud kontrollereid, mis lubavad reguleerida valguse võimsust, intensiivsust, värvitemperatuuri jm.

Palazzo Interiors tõi Ruukki Pärnu kontori uude ajastusse

Palazzo sisekujundajad said ülesandeks luua kogu Pärnu Ruukki kontoripinnale täiesti uus sisekujunduse kontseptsioon.

Meist - Teenused - Kontakt
Inkodu.ee (sisekujundus – sisustus - ehitus - aed) - E-post: info @ inkodu.ee
Kõik õigused kaitstud - inkodu.ee ®. Info kasutamine loata ei ole lubatud!
Facebook Linkedin Instagram Google Twitter Youtube