Sisekujunduse, sisustuse, ehituse, aiakujunduse uudised ja ettevõtted

Eluhoone korras elektrisüsteem aitab ära hoida tõsiseid õnnetusi

Foto: EETEL
Foto: EETEL

Päästeameti värskest statistikast selgub, et eluhoonetes toimunud tulekahjud saavad endiselt kõige sagedamini alguse elektrist. Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETELi) tegevjuhi Kaarel Jänese sõnul saab neist suuremat osa ära hoida hoone elektrisüsteemi õigeaegselt hooldades ja uuendades.

Vastavalt Päästeameti süngele statistikale oli 2023. aastal elektrist alguse saanud  eluhoonetulekahjusid 132, mis moodustavad suurima osa kõigist tulekahjujuhtumitest. Enim on elektriga seotud õnnetusi põhjustanud elektripaigaldise või lihtsamas keeles öelduna elektrisüsteemi rikked. Teise suurema osa elektriga seotud tulekahjudest põhjustavad elektriseadmete rikked, mis võivad tingitud olla näiteks seadme kulumisest, aga ka ebakvaliteetse või standarditega sobimatu seadme kasutamisest. „Internetipoodide abil saab näiteks laadijaid, kodumasinaid või teisi elektriseadmeid tellida pea igast maailma nurgast, kuid peab arvestama sellega seotud riskiga – elektrisüsteemil on oma ohutusnõuded ja standardid ning kõik tooted ei pruugi meie süsteemis tõrgeteta toimida. Äärmuslikel juhtudel võib tagajärjeks olla tulekahju ja tõsine oht elule,“ hoiatab Kaarel Jänes.

Enamikku elektrist tingitud tulekahjudest saab siiski ära hoida hoone elektripaigaldist õigeaegselt hooldades ja vajadusel uuendades. Hoone omanik vastutab elektrisüsteemi temale kuuluva ehk selle osa eest, mis toob elektri võrguettevõttega liitumispunktist koduste seadmeteni. Kus konkreetse tarbimiskoha liitumispunkt asub, saab teada võrguettevõttega (näiteks Elektrileviga) sõlmitud lepingust – võimalusi on erinevaid ning tihti hõlmab nii-öelda tarbijapaigaldis ka osa liini, mis elektri hooneni toob. Kortermajade puhul jaguneb vastutus ühistu ja korteriomaniku vahel: ühistu vastutab hoone üldelektripaigaldise ja korteri omanik korterisisese elektripaigaldise eest.

Uuemates majades tuleb elektripaigaldis üle vaadata iga 15 või 10, vanemates 5 aasta tagant

Kui tihti tuleb elektripaigaldise seisukord üle vaadata ning vajadusel seda hooldada või uuendada? EETELi tegevjuhi sõnul päris ühest vastust siin ei ole – nõuded ja ka vajadus sõltuvad muuhulgas hoone vanusest ja peakaitsme suurusest. Arvestades aga hoonepargi keskmist vanust, peaksid eramud, kortermajad või väiksemad töökojad ja ärihooned oma elektripaigaldise üldjuhul üle vaatama iga viie kuni kümne aasta tagant.

„Mida suurema peakaitsmega ja mida vanem on hoone elektripaigaldis, seda sagedamini tuleb selle seisukorda hinnata, kuna rikete oht ja potentsiaalne ulatus on suurem,“ lisab Kaarel Jänes.  Oluliseks vahejooneks on seatud 2000. aasta ning eristatakse nõudeid sellest varem või hiljem ehitatud elektripaigaldistele. EETELi tegevjuht selgitab, et kui hoone (või täpsemalt selle elektripaigaldis) on uuem ehk valminud 2000. aastal või pärast seda, tuleb elektripaigaldis eramus (peakaitsme suurusega kuni 35A) üle vaadata vähemalt iga 15 aasta järel ning kortermajas iga 10 aasta järel. Vanemateks elektripaigaldisteks loetakse need, mis ehitatud enne 2000. aastat ja nende puhul tuleb seisukorra kontrolli teha sagedamini: eramutes (peakaitse kuni 35A) vähemalt 10 aasta ja kortermajades 5 aasta järel.

Elektripaigaldise hindamiseks ja uuendustöödeks telli kompetentne elektrik

Elektripaigaldise kontroll ehk audit aitab veenduda, et hoone elektrisüsteem on korras, ohutu ja peab vajalikule koormusele vastu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on oma veebis teabelehes avaldanud akrediteeritud ettevõtete nimekirja, kellel on õigus elektripaigaldise kontroll ehk audit läbi viia.

„Kui auditi tagajärjel selgub, et elektripaigaldis vajab hooldamist või uuendamist, tuleb kindlasti ohutuse tagamiseks ka see töö plaani seada. Kui hoone on üsna vana ning vahepeal on muutunud palju ka elanike elektriseadmete tarbimise vajadused, on mõnikord otstarbekam ja pikemas plaanis ka soodsam elektripaigaldis ümber ehitada pelgalt hooldamise asemel. Elektriinsenerist projekteerija oskab siin öelda, milline lahendus on kõige mõistlikum,“ jätkab Kaarel Jänes.

Ka projekteerimiseks ja elektritööde tegemiseks soovitab ta kindlasti pöörduda professionaalide poole. „Turul tegutseb nii-öelda isehakanud elektrimehi, kelle töö tagajärjeks võivad olla õnnetused, elude ohtuseadmine ja vajadus elektripaigaldis lõpuks ümber ehitada,“ juhib EETELi juht tähelepanu riskidele. Selliste tagajärgede ärahoidmiseks soovitab ta kontrollida kutseregistri veebilehelt isiku nime järgi,  kas tööde tegijale on väljastatud ka vastav kutsetunnistus. Projekteerijal peab olema elektriinseneri kutsetunnistus ja  elektripaigaldise ehitamist on õigus teha elektriku kutsetunnistusega isikul.

Erialaliidu esindaja rõhutab ka kirjaliku kokkuleppe vajadust tööde sisu ja maksumuse osas. „Kirjalik tellimuse kinnitus ja töö tulemuse dokument lisab kindlust, et ettevõte on aus ja võtab vastutuse,“ lisab ta.

Vana hoonet renoveerides tasub kindlasti uuendada ka elektrisüsteem

Liidu juht toob välja, et vanema eluhoone renoveerimisel tuleks kindlasti ka elektripaigaldis uuendada – need kulud kvalifitseeruvad enamasti ka eluhoonete riiklike renoveerimistoetuste alla. „Renoveerimisel otsitakse kokkuhoiukohti. Pahatihti jääb seetõttu elektrisüsteem vana maja uuendamistöödest välja, reeglina jäävad välja ka korterisisesed elektripaigaldised. Elanike elu ja ohutus on aga see koht, mille arvelt ei tohiks kokku hoida,“ sõnab Kaarel Jänes.

Kortermaja elektrisüsteemi ülevaatamist või uuendamist kavandades tasub tema sõnul elanikel ka oma korterisiseste elektripaigaldiste osas koostööd teha. „Ainult üldelektripaigaldise uuendamine jätab alles suure riski, mida kahjuks kinnitab ka Päästeameti statistika,“ ütleb liidu juht ja lisab, et  korterites töid ühildades võib saada kokkuhoidu – näiteks kaugemasse piirkondadesse elektriku väljasõidu või ka materjalide arvelt.

EETELi tegevjuht toob välja, et vajadus elektrisüsteemi regulaarselt kontrollida kehtib eluhoonete kõrval samamoodi ka ärihoonetele. „Elumajadest ei erine siin põhimõtteliselt väiksemad äripinnad, töökojad, garaažid ja taolised hooned. Ka elektrist alguse saanud tulekahjude kurb statistika räägib nende puhul sarnast keelt nagu eluhoonetel. Suurte tootmis- ja ärihoonete või kõrgendatud ohutasemega hoonetes kehtivad mõistagi elektripaigaldise haldamisel rangemad nõuded,“ ütleb liidu juht.

Allikas: EETEL; Tekst: T. Sokmann
Eluhoone korras elektrisüsteem aitab ära hoida tõsiseid õnnetusi

 

 

 

Eksperdid: elektriautode laadija rajamise kohustus ootab ka vanemaid hooneid

Elektriautode kasutamise soodustamiseks näeb seadus ette kohustuse paigaldada teatud hoonete juurde autode laadimiseks vajalik taristu.

Kindlustusabi - hädavajalik kodukindlustuse kahjujuhtumite hindamiseks

Remondifirma.ee pakub kindlustusabi teenust. Kliendi jaoks tähendab see kogu asjaajamise korraldamist alates kahjude hindamisest ja kindlustusfirmaga suhtlemisest kuni kahjude likvideerimiseni välja.

Turvalisus on tehtud lihtsaks

Yale-i nutika koduturvalisuse ökosüsteemiga saate alustada ühest tootest ning liita sinna hiljem vajaduse korral juurde teisigi. Kõik seadmed on hallatavad ühes tasuta rakenduses.

Bonava müügijuht Lauri Laanoja: uute korterite turu nõudlust veab noorte perede soov parendada elamistingimusi

Aiandi 14 aadressile valmivad kaasaegse planeeringuga 1-4-toalised kodud, mis on suuruses 28,4-112,3 m2, neist suurimad läbi kahe korruse paiknevad katusekorterid.

UV-C õhupuhastusseade muudab siseruumi õhu viirustevabaks

Bakterite ja viiruste hävitamiseks siseruumides on suurepärane lahendus ultraviolett ehk UV-C õhupuhastusseadmed (UV-C lambid). Koduseade 20 m² põrandapinnaga ja lae kõrgusega 2,5 m ruumi maksab 350-500€.

SFA minipumpla võimaldab wc-poti paigaldust ilma kanalisatsioonita kohta

SFA minipumpla võimaldab wc-poti paigaldust ilma kanalisatsioonita kohta.

Rahvusvaheline veepäev kutsub vett säästma

Puhas vesi on olemas üle 90% Eesti elanikest ja oleme ühisveevärgist pärineva vee tarbimise osas ühe elaniku kohta Euroopa riikide hulgas üks säästlikumaid.

"Mitte minu tagahoovis" mentaliteet pärsib innovatsiooni

Eesti ehitussektor on tuntud oma konservatiivse lähenemise poolest uutele ideedele, tehnoloogiatele ja sektori üldisele arengule.

Isiklikust elektriauto laadimispunktist kortermajas on saamas uus normaalsus

Enefit ja Arco Vara pakuvad elektriauto omanikele võimalust oma isiklikul parkimiskohal Enefit Volti laadimisteenust kasutada.

Ruduse innovatsioon ja disain 2024: Opus müürisüsteem ja Lumo-Kartano tänavakivid

Opus müürisüsteem on nutikuse meistriteos, muutes müüri ehitamise lihtsamaks kui kunagi varem - peaaegu nagu mängides täiskasvanute LEGO-klotsidega. Lomo-Kartano sillutuskivide vuukides saab aga kasvatada erinevaid taimi.

Sisustuse projektimüük – asendamatu mugavuslahendus suurprojektides

Olgu tegu siis kinnisvara näidiskorterite sisustamise, üürikorterite haldamisega seotud sisustamise, sisearhitekti suurprojektide, haridusasutuse mööbli planeerimise või hoopis kodu ja suvemaja sisustamisega. Sisustuse projektimüük võib olla hädavajalik mugavuslahendus

Bonava alustab Pikaliiva Kaarmaja II etapi ehitusega

Tegemist on neljast majast koosneva hoone viimase etapiga. Pikaliiva Kaarmaja kaks viimast hoonet valmivad 2024. aasta lõpuks.

Arco Vara alustab Kodulahe kvartalis eelviimase etapi väljaarendamist

Tallinna linn andis heakskiidu Merimetsa asumis Stroomi ranna lähistel asuvale Soodi 6 kinnistu detailplaneeringule, kuhu terviklike piirkondade arendaja Arco Vara rajab kolm uudse välisilmega kortermaja

Merko käivitas Eesti Rahva Muuseumi lähistel Erminurme elukvartali viienda etapi ehituse

Tartu linna ja valla piiril asuv Erminurme on hubane elukvartal, milles on tänaseks valminud üheksa kahe- kuni kolmekorruselist korterelamut.

Eriti soodsa hinnaga ROCLITE 200 ehitusplokid uuesti saadaval!

Bauroc toob sel hooajal uuesti turule eriti soodsa hinnaga ROCLITE ehitusplokid. ROCLITE 200 on klassikaline 200mm kergplokk, mis on mõeldud nii välis- kui siseseinte, nii kandvate kui mittekandvate seinte ehitamiseks.

Sisekujunduslik gurmee: šokolaadi, kohvi ja piima maagiline ühendus

Sisekujunduse maailm on nagu suur gurmeeõhtusöök - täis maitserikkaid nüansse ja peenekoelisi tekstuure, mis loovad unikaalse elamuse.

Läbipaistvus on moes – vastupidava laineprofiiliga katuse- ja seinalahendused

RENOLIT ONDEX läbipaistvad katuseplaadid ja seinaplaadid on unikaalsed - materjal ei pragune, on täiesti põlemis- ja löögikindel ning peab vastu isegi ülitugevale rahesajule.

YIT uus maaküttega kortermaja lubab soodsamaid küttekulusid

Esimene maaküttega kortermaja valmib 2024. aasta augustis Keilas, Nurme tänaval, kus on müügile tulnud 18 1–4-toalist korterit.

Kuidas panna kodune interjöör enda kasuks tööle? Sisearhitekt jagab ideid.

Kuidas aga tagada, et kodune keskkond oleks meeldiv ja kooskõlas meie olemusega? Kuidas luua jätkusuutlik ja kaasahaarav interjöör? Miks on oluline järgida ka trende?

Eesti projekteerimise tulevik: vabakutselisena edu saavutamine

Eesti projekteerimise sektoris on märgata olulist trendi: üha enam projekteerijaid otsib paindlikumat ja rahuldust pakkuvamat tööviisi, pöördudes vabakutselise töö poole.

Pottsepa nõuanded ahju või kamina valimiseks ja õigeks kütmiseks

Ahju ehitus algab kolde tüübi valikust. Kõige efektiivsem ja keskkonnasäästlikum kolde tüüp hetkel tavakasutaja jaoks on pilukolle.

Merko alustab Rae vallas uue elukvartali ehitust

Merko Ehitus kontsernis kinnisvara arendamisega tegelev Merko Kodud alustab Jüri alevikus Õielehe elukvartali ehitust.

Ladu6 pakub kvaliteetset puidu immutusteenust

Puidu immutusteenuse hind sõltub töödeldava puidu kogusest, kuid keskmiselt on see umbes 7,50 €/m2 töötlemise eest, lisaks väljakutsumise tasud (0,40 €/km).

Vastutuskindlustuse suurus peaks kasvama iga korrusega

Olgu tegemist veeõnnetuse, tulekahju või tormituules kukkuvate puudega, vastutuskindlustuse juhtumid on enamasti seotud kahju põhjustamisega naabrile.

Tarnekriisis alanud Arco Vara arendus sai valmis kvartali jagu enne tähtaega

Elukondliku kinnisvara arendaja Arco Vara ehituse peatöövõtuga tegelev tütarettevõtte Arco Tarc lõpetas Kodulahe kvartali Rannakalda arenduse projekti vaatamata muutlikule turuolukorrale ennetähtaegselt.

Sisearhitekt Ingrid Kuuli jagab ülevaadet 2024. aasta sisustustrendidest

Sisearhitekt Ingrid Kuuli sõnul on 2024. aasta peamine sisekujundustrend loodust imiteerides luua ruumi positiivset energiat ja head aurat.

Vana rooma arhitektuur: rikka ajalooga linn

Rooma arhitektid ja insenerid olid tuntud oma uuenduslikkuse poolest, eriti seoses ehitusmaterjalide ja -tehnikatega. Nende panus arhitektuuri on hindamatu!

Valgustite trendid aastal 2024

2024. aasta toob kaasa uued tuuled sisekujunduses, mis omakorda mõjutab seda, kuidas ruume valgustada.

Trendivärv interjööris: koobaltsinine

Sisustustrendide maailm on mõnusalt kirju – seda ka värvitoonide osas. Värvidest on jätkuvalt moes pastelsed toonid, kuid palju on esindatud ka julgemaid värve.

Laadige oma telefoni vaid USB-pistikupesast

Vajadus tasuta USB-pistikute arvu järele kasvab pidevalt ning veelgi olulisem on nende lihtne kättesaadavus.

2023. aasta arhitektuuripreemiate laureaadid

Reedel, 8. detsembril jagati Lillepaviljonis pidulikul auhinnatseremoonial aasta arhitektuuripreemiaid ja tunnustati parimaid arhitektuuritegusid ja -tegijaid.

Miks valida vaheseinte ehitamiseks just bauroc element?

Bauroc ELEMENT vaheseinaplaadid on võrreldes alternatiivsete plokkidega oluliselt suuremate mõõtmetega, mis tagab märkimisväärselt kiirema seina ladumise ja kulu on vaid 4,17 tk/m².

Spetsialist selgitab, mida teha, et elektroonika või auto laadimine ei põhjustaks tulekahju

Telefonide või muude väikeste elektroonikaseadmete ohutumaks laadimiseks soovitab ekspert paigaldada USB-pistikupesad.

Kivikatused pakuvad püsivat ilu ja suurepärast vastupidavust

Traditsiooniliselt kaetakse viilkatused keraamiliste kivide ja kiltkiviga, kuid nüüdseks on lisandunud ka betoonist ja kiudtsemendist katusekivid.

Interjöör kui lugu: Miks on oluline siduda inimesed ja ruum?

Dez Studio sisearhitekti Nadezda Kornilova sõnul eeldab iga sisekujundusprojekt lugu ehk kontseptsiooni. Lugu seob inimesed ja interjööri.

Kodu remondieelne kontroll - koostame remonditööde nimistu ja eelarve

Planeerid kodus remonditöid? Siis sattusid lugema just õiget artiklit! Ehituskaitse Büroo pakub uue teenusena kodu remondieelset kontrolli.

Profilpas duširuumi kaldeliistud: efektiivsed äravoolu kaldeserva tegemiseks

Profilpasi kaldeliist on disainitud selleks, et võimalikult lihtsate töövõtetega ja kuluefektiivselt luua puhas, esteetiline ja täpne äravoolu kaldeserv.

Mikrotsement – innovatsioon kaasaegses ehituses

Mikrotsementi saab kasutada nii uute hoonete ehitamisel kui ka renoveerimisel, nii märgades kui ka kuivades ruumides.

Põhjamaine lihtsus: Elegantne tekstuuride mäng uuseramu interjööris

Noore pere kodu looduskaunis kohas Lõuna-Eestis, kus erilise tähelepanu all oli meeleolu loovate valgustuslahenduste väljatöötamine.

Galerii: M Stuudio uus kujundus jutustab tegevuse lugu

M Stuudio meigisalong on hea näide, kuidas detailidele keskendumisega saab luua interjööri, mis ei ole ainult funktsionaalne ja kaunis, vaid räägib ka oma loo.

Dekoratiivne ja vastupidav: lubi marmoriino ahju ja kamina viimistluses

Lubi marmoriino suurepärane taluvus nii kõrge temperatuuri kui ka niiskuse suhtes teeb selle ideaalse lahenduse just kaminate, ahjude, soemüüride ja korstnajalgade viimistluseks.

5 ideed nutikaks renoveerimiseks

Avatud planeering on kodu renoveerimisel ja disainimisel üks tõhusamaid ja populaarsemaid lähenemisviise.

LED siinivalgustid kodus: suurepärased üld- ja fookusvalguseks

LED siinivalgustid on suurepärased fookusvalguseks, et rõhutada konkreetseid kunstiteoseid ja arhitektuurseid detaile. Neid on 3 tüüpi valgusomadustega.

Interjöör loftilike elementide ja “apelsini meeleoluga”

Tallinnas asuva värskelt valminud väikese kahetoalise korteri sisustamise protsess Wax Designi sisekujundaja Tatiana Bobchinskaya jaoks polnud päris tavaline.

Välisvoodrilaud jääb, vaid trendid muutuvad ajas!

Lisaks naturaalsele kuusepuidule on head ja Eesti kliimas end väga hästi tõestanud ka termotöödeldud puidust välisvoodrilauad.

E-sisustus ehitab eksootilisest puidust terrasse, mis kestavad aastakümneid

Eksootilisest puidust kvaliteetterrass - IPE. Vaata galeriid valminud terrassidest.

Päikesepaneelide isepuhastussüsteem tagab suurema tootluse

Nano vahenditega töödeldud päikesepaneelid pinnale ei kinnitu mustuseosakesed enam nii tugevalt ja suuremate vihmasadude korral puhastuvad praktiliselt ise, toimib päikesepaneelide isepuhastussüsteem.

Ehitisregistri arendus tõotab lubade kiiremat menetlust

Wenture ja Finestmedia asuvad ellu viima ehitisregistri järgmist arendusetappi, mille tulemusena muutub ehitus- ja kasutuslubade menetlemine senisest märkimisväärselt kiiremaks.

Uus-Veerennis alustas tööd uuenduslik lasteaed

Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaia majas on neli hoiurühma pere pisematele ja viis lasteaiarühma.

Innovatsioon suitsusauna ehituses. Hoiame traditsioonid au sees!

Innovatsiooniks suitsusaunade ehituses saab pidada väljast kütmise võimalust ja puhkemaja lahendust koos saunaga.

Puitkäsitöö firmakingitusena: tooted, kus kokku saavad naturaalne ilu ja kasutusmugavus

Puitkäsitöö firmakingitusena sobib nii neile, kes väärtustavad traditsioone, kui ka sellele, kes hindab kaasaegsemat elustiili.

Bonava ehitab Uus-Mustamäele 44 uut korterit

Bonava Eesti alustas Uus-Mustamäe elurajoonis aadressile Aiandi 14 valmiva 44 korteriga B-energiaklassi maja ehitust.

Tudengikorteri sisustamise säästunipid

Ära möbleeri üle. Kõige kindlam viis näidata väikest ruumi veel väiksema, kitsama ja pimedamana, on kuhjata see asjadest üle. Mida vähem on asju, seda parem.

Põranda- ja laualambid kui pilgupüüdjad

Nõuanne kodu valgustamiseks. Lisaks üldisele lae- ja seinavalgusele pakuvad kodukujunduses põnevaid võimalusi põranda- ja laualambid.

2023. aasta Soome elamumess Loviisas

Sel aastal toimub elamumess Helsingi lähedal Loviisas 07.07 - 06.08.2023. Uude mereäärsesse linna elamurajooni rajatakse kaasaegsed väikeelamud, ridaelamud, korterelamu ja ujuvelamute kvartal.

Mis on seina sees? Ekspert selgitab

Kas oled kunagi naela seina lüües mõelnud, et mis seal teisel pool on ja ega puurides äkki mõnd olulist kommunikatsiooni ei taba?

Pelletiküte: mugavuse ja hinna suhe on liiga hea, et seda mitte kaaluda

Pelletikeskuse eesmärk on pakkuda optimaalset küttesüsteemi, mis suudaks pelletites peituvast energiast võimalikult palju ning võimalikult väikese vaevaga kätte saada.

Bauroci tuletõkkepaneelidel on esmaklassilised tulepüsivusnäitajad

bauroc poorbetoon on mittepõlev materjal, mis talub eriti hästi kõrge temperatuuri mõju mitmeid tunde. bauroc poorbetoon kuulub tuletundlikkusklassi A1.

Kas Sina ehitad terrassi ajas kestvalt? Ideed ja lahendused 2023-2024 aastaks.

Tänapäevased lahendused näevad ette, et terrassilaud tõstetakse kandeprussist ülespoole. Millega seda teha?

Kuidas värskendada aastaid tagasi kujundatud luksuskorter?

Kerge interjööri värskenduskuur professionaalse sisearhitekti abiga toob koju uue hingamise ja annab võimaluse uueks alguseks. Muutusi ei tohiks karta.

Meist - Teenused - Kontakt
Inkodu.ee (sisekujundus – sisustus - ehitus - aed) - E-post: info @ inkodu.ee
Kõik õigused kaitstud - inkodu.ee ®. Info kasutamine loata ei ole lubatud!
Facebook Linkedin Instagram Google Twitter Youtube