Sisekujunduse, sisustuse, ehituse, aiakujunduse uudised ja ettevõtted

Garaažiukse valimine - mida jälgida?

2020-07-16
Garaažiukse valimine - mida jälgida?

Meie kliimas eramu ilma garaažita on sama, kui jalutada vihma käes vihmavarjuta. Garaaži planeerimisele on parim mõelda kohe koos maja planeerimisega, kusjuures garaaži puhul on väga oluline osa uks, mille kaudu sõidukite ning muude ruumis hoitavate masinate sisenemine ja väljumine käib. Alljärgnevalt toome välja, mida jälgida garaažiuste valikul ja milliseid vigu seejuures vältida.

Garaažiukse ostmisel tuleb tähelepanu pöörata kümnetele näiliselt tühistele pisiasjadele, mis pikemas perspektiivis väga olulisteks osutuvad.

Millised garaažiuksed Eesti oludesse kõige paremini sobivad?

Garaažiuks täidab maja fassaadist küllaltki suure osa ning seetõttu on materjali valik väga oluline. Enamlevinud materjalideks on puit ja terasplekk.

Kohapeal paigaldatava voodriga garaaži tõstuks (sektsioonuks LR F42 ) sulandub ilusti fassaadiga.
Kohapeal paigaldatava voodriga garaaži tõstuks (sektsioonuks LR F42 ) sulandub ilusti fassaadiga.


Järgnevalt tuleb endale selgeks teha, kas uks peaks olema soojustusega või ilma. Valiku tegemisse tasub kaasata mõni professionaalne uksemüüja, kes tutvustaks lähemalt ühes tükis lae alla liikuvate käänduste ja ülestõstetavate sektsioonuste hingeelu. Oluline on uste tüüp, suurus ja paigaldusviis välja mõelda juba projekteerimise faasis, sest vastasel juhul võite pärast sattuda probleemide ette.
 
Garaažiuksed jagunevad kolme kategooriasse: käänduksed, rulluksed ja sektsioonuksed. Sektsioonuksed omakorda veel nii üles lae alla- kui ka küljele avanevad.

Kui kasutate garaaži ka hobiruumina, soovitame suure soojusisolatsiooniga kahekordse seinaga sektsioonuksi.
Kui kasutate garaaži ka hobiruumina, soovitame suure soojusisolatsiooniga kahekordse seinaga sektsioonuksi.


Garaažiustel on kolm põhilist paigaldusviisi: fassaadiga ühte tasapinda, ava vahele või ava taha ehk garaaži sissepoole. Visuaalselt jääb kõige huvitavam kindlasti fassaadiga ühte tasapinda paigaldatud uks. Ava vahele pannakse reeglina uks siis, kui ava külgedel piisavalt ruumi ei ole või soovitakse maja üldmuljet akendega sarnane hoida. Garaaži sisse paigaldatakse uks sellisel juhul kui on vaja saavutada parimat soojapidavust.

Millest alata ja millele erilist tähelepanu pöörata?

Uksi valima asudes mõõtke aja kokkuhoiu mõttes kõigepealt ära ukseava, samuti ukseavast laeni ja külgedele jääv vaba ruum. See välistab võimaluse, et peale pikka vestlust uksemüüjaga selgub siiski, et väljavalitud uksed konkreetselt teie avause ette ikka ei sobi.

Juhul kui valite endale sektsioonukse millel on palju liikuvaid detaile, tuleb nende kvaliteedile pöörata erilist tähelepanu. Sektsioonuste sektsioonid võiksid olla valmistatud vähemalt 0,5 mm paksusest kahekordsest galvaniseeritud terasplekist ning täidetud vedela polüuretaaniga.

See liimib sisemise ja välimise pleki tugevasti teineteise külge, kindlustades sektsiooni täieliku jäikuse. Teraspleki olulisemaks eeliseks alumiiniumpleki ees on suurem vastupidavus füüsilistele mõjutustele. Optimaalne sektsiooni paksus soojapidavuse tagamiseks on meie kliimatingimustes umbes 40 mm.

Mis juhtub, kui need tingimused täidetud ei ole?

Kui polüuretaani kvaliteet on ebaühtlane ning liimimisomadused ebapiisavad, kõrvetab päike selle pleki küljest lahti (eriti just tumedate uste puhul) ning ukse pind kaotab oma sileda väljanägemise. Ristlõiget uurides tuleks jälgida ka seda, kas sektsioone kooshoidvad hinged kinnituvad neljakordsesse valtsi või vastavasse metallist tugevdusserva. Kui see nii ei ole, venivad kruviaugud varsti välja, sektsioonid ei püsi enam koos ning uks hakkab lagunema ja tuult läbi laskma. Kui sektsioonid püsivad tihedalt koos, pind ei laineta ega punnita, aga soojaarved kipuvad põhjendamatult suureks kasvama, on põhjust arvata, et sektsioonidevahelised tihendid ei ole kvaliteetsest materjalist. Kvaliteetuste puhul kasutatavad tihendid on valmistatud ilmastikukindlast EPDM-kummist.

Kvaliteetsed uksesektsioonid on toodetud selliselt, et isegi juhuslik sõrmede sattumine ukse sektsioonide vahele on välistatud. Oht on aga täiesti reaalne, sest garaažiukse madala kõrguse tõttu võib sulgemiseks pahaaimamatult sektsioonide pöördekohale tekkinud servast haarata ning sõrmed sirgekspainduvate sektsioonide vahele jätta.

Soojapidavus

Kui teile on oluline garaaži soojapidavus, tasub jälgida uste soojusjuhtivusarvu ehk U-arvu. Tänapäeval on olemas juba ka garaažiuksi, mille uksepaneeli U-arv väärtus on 0,31 W/(m²·K) – selline toode on näiteks sobiv liginullenergiamajale. Erasektoris on uudne selliste uste külmasillakatkestusega paneelid koos sõrmekaitsmega. Samuti on külmasildade katkestuseks lahendus ka tõstuste lengidele – ThermoFrame.

Garaažiukse paneeli U-väärtus
Garaažiukse paneeli U-väärtus


Jälgida tasub ka ukse vastupidavuse näitajaid niiskusele, sest talviti autodelt sulav lumesulavesi võib sattuda kokku ukse alumise siiniga ning seniste lahenduste puhul oli siin probleemiks tsingi söövitus. Tänapäeval on uksed kaitstud võimaliku korrosiooni eest ukse lengi alaservas asuva lengijalaga.

Selge on see, et mida suurem on uks, seda suurem on külma sissevoog garaaži. Seetõttu oleks mõistlik paigaldada garaaži kaks ust – garaažiuks mida kasutatakse näiteks auto garaaži sisse- ja väljaviimiseks ning lisaks kas kõrvaluks või garaažiukse sees asuv jalgvärav.
 
Kui aga garaaži soojapidavus ei ole teie jaoks küsimus ning te ei planeeri seda niikuinii kütma hakata, on kindlasti soodsaim lahendus käänduks, mis avaneb ühes tükis ukselehena üles.

Teine sisse- ja väljapääs garaažist ei pea asuma ainult välisseinas. Garaažist võib viia uks nii eluruumidesse kui ka näiteks katlaruumi. Siinkohal tuleb meeles pidada, et garaaž ja katlaruum on erineva tuletõkketsooniga kui eluruum ning seega peab nende vaheline uks vastama ettenähtud tuletõkkeklassile. Neid uksi on enamjaolt võimalik saada garaažiuste pakkujalt.

Visuaalne väljanägemine

Harmoonilise visuaalse vaate tagab garaažiuste paneelide laudismustri täpselt ühtlane jaotus. Kui paneelid on perfektse kujuga siis suletud asendis ei ole nendevahelisi üleminekuid peaaegu üldse näha. Tasub võrrelda!

Garaažiuste paneelide laudismustril on täpne jaotus.
Garaažiuste paneelide laudismustril on täpne jaotus.


Soovi korral saate ka välisuksi ja kõrvaluksi garaažiuksega kokkusobiva paneelijaotuse- ja laudismustriga.

Garaažiukse L-laudismuster pealispinnaga Decograin titaan metallik CH 703
Garaažiukse L-laudismuster pealispinnaga Decograin titaan metallik CH 703


Lisaks pakutakse tänapäeval ka isekujundatavaid garaažiuksi, mis sulanduvad ühte näiteks fassaadi-, katuse- või kõrval seisva aiaga.

Garaažiuks on peaaegu nähtamatult maja üldkujundusse integreeritud.
Garaažiuks on peaaegu nähtamatult maja üldkujundusse integreeritud.

Väga oluline on turvalisus ja ohutus

Visuaalse välimuse ja mugavuste kõrval tuleb pöörata tähelepanu ka garaažiuste turvalisusele ning seda nii sissemurdmise mõttes kui ka garaažiustega seonduvate õnnetusjuhtumite ära hoidmiseks. Euroopas on välja antud üldised ohutusnõuded, mis keelavad müüa garaažiuksi allakukkumiskaitseta.
Madala lävepakuga jalgvärav vähendab komistamise ohtu ning lihtsustab lävest üle sõitmist, näiteks jalgratta, muruniiduki või lapsevankriga.

Garaaži turvalisust on võimalik parendada kui näiteks varustada jalgvärav mitmepunktilukustusega. See tähendab, et jalgvärav on kogu kõrguse ulatuses igas ukselülis kindlalt fikseeritud, mis annab uksele parema jäikuse ja suurema sissemurdmiskindluse .

Teatud tingimustel täidavad madala lävega jalgväravaga uksed ka evakuatsiooniukse nõudeid. Jalgvärava sulguri puhul tasub küsida kindlasti lahtihoiufiksaatori olemasolu.
Juhul kui ostate garaažiuksele ajami siis tasub uksemüüjalt kindlasti küsida automaatset üleslükkamiskaitset mis lukustab ukse ja kaitseb garaažiukse lahtikangutamise eest. See lahendus peab toimima ka voolukatkestuse korral.

Eeskujulikult tootjalt ostetavad garaažiuksed ja sinna juurde kuuluvad ajamid (automaatika) on omavahel testitud ning nende ohutus ja kvaliteet kontrollitud. Ajamid peavad olema sellise jõupiiranguga, et kui uksele jääb takistus ette liigub uks ülespoole, vabastades pinge alt sinna jäänud objekti või subjekti. Kõik sellised tooted omavad sertifikaate, mida tasub müüjalt kindlasti küsida!

Nutikad lahendused uste avamiseks ja sulgemiseks

Garaažiuste liikumine peaks toimuma vaikselt, pererahvast ja naabreid segamata. Tänapäeval on võimalik avada nii garaaži- kui majauks puldi, koodlüliti, näpujäljelugeja, SMS-i või nutiseadme rakenduse abil. Selle viimase abil võib juhtida garaažiust üle veebi kasvõi Taimaalt ja saada samas ka tagasisidet ukse või värava asendist. Kui kasutada toodete avamiseks kahesuunalist ja eriti turvalise kodeeringuga kaugjuhtimissüsteem BiSecur garaaži- ja väravaajamitele siis saate kindlustunde, et ükski võõras ei saa Teie puldi raadiosignaali kopeerida. See kontrollitud ja sertifitseeritud lahendus on sama turvaline kui internetipangandus.

Elegantsete kaugjuhtimispultidega on ukse avamine otse autost sama lihtne ja mugav nagu televiisoril kanaleid vahetada.
Elegantsete kaugjuhtimispultidega on ukse avamine otse autost sama lihtne ja mugav nagu televiisoril kanaleid vahetada.


Nutiseadme rakenduse kaudu juhitav garaažiuks
Nutiseadme rakenduse kaudu juhitav garaažiuks


Uudne lahendus garaažis asuva vara kaitsmiseks niiskuskahjustuste eest on automaatventilatsioon. Juhul kui õhuniiskus on liiga suur, siis avatakse ukse ülemine paneel automaatselt tuulutusasendisse nii, et ukse alumised paneelid ei liigu.  Kui õhuniiskust on piisavalt vähendatud, siis suletakse uks automaatselt uuesti. Selle funktsiooni saab seadistada ka nii, et tuulutamist ei toimu näiteks öötundidel.

Hooldus

Garaažiuste hooldus võiks toimida korra aastas, sest siis kestab uks kauem. Tõstuks liigub igapäevaselt nagu auto ja autodega käiakse stabiilselt hoolduses – samamoodi võiks kutsuda tehniku aeg-ajalt garaažiuksi ja nende automaatikat kontrollima. Ust soetades veenduge kindlasti, et pakkujal on olemas hooldus- ja remonditeenus ning vajadusel saaksite abi ka sellistel juhtudel, kui ukse või automaatikaga peaks midagi juhtuma.

Küsige, mida pakutud hind sisaldab?

Kindlasti tuleb endale selgeks teha, mida sisaldab erinevate pakkujate hind.
Kvaliteetuste standardvarustus on üldjuhul rikkalikum, sisaldades spetsiaalselt garaažiustele projekteeritud ja disainitud automaatselt sulguvaid ukselukke, turvavarustust ja palju muud.

Üheks toote kvaliteedi näitajaks on kindlasti ka garantiiaeg. Hörmanni uste puhul on see koguni 10 aastat (küsige garantiitingimusi).
Väike spikker juhuks, kui otsustate ka Hörmanni konkurentidele võimaluse anda.

 • Jälgige, et ukse lukustussüsteem töötaks tõrgeteta ega nõuaks tülikaid lisategevusi igal avamisel ja sulgemisel.
 • Tundke huvi, millised abinõud on kasutusele võetud kõrvaliste isikute sissepääsu takistamiseks väljaspoolt.
 • Küsige näha mõnda 3 kuni 5 aastat intensiivses kasutuses olnud ust.
 • Mis saab siis, kui uks töötab elektrilise ajamiga ja majas on elektrikatkestus, kuid puudub lisajuurdepääs garaaži?
 • Kas uste tootmine on sertifitseeritud (sertifikaadi olemasolu annab kindlustunde toote kvaliteedi osas)?
 • Kas on pakkuda ka standardsete mõõtudega tooteid, mis ukse hinda alandavad?
 • Kuidas on võimalik sõlmida hooldusleping ja kui palju see üksikust väljakutsest soodsam on?
 • Kas on võimalik tellida ka garaažiukse välisviimistlusega identseid kõrvaluksi?
 • Ebameeldivate üllatuste vältimiseks leppige kokku ka lukukäepidemete disain.
 • Kas rullikud on oma konsoolidega reguleeritavad, et tagada ukse tihe asetumine vastu ava või puuduvad reguleeritavad rullikud hoopis?
 • Kas varustusse kuuluvad vedru katkemisel ukse allakukkumist blokeerivad turvaseaded?
 • Küsige garaažiukse vedrule antavat töötsüklite arvu, mis määrab ukse vastupidavuse.


NB! Tähelepanu võiks pöörata kõigile neile küsimustele, sest vastasel juhul tuleb nendega aasta-paari pärast taas tegemist teha.

Hörmann tõstuksed


Hörmann on Euroopas kindel turuliider uste ja tõstuste valdkonnas. Alates ettevõtte asutamisest 1935. aastal on toodetud ja tarnitud kogu maailma 15 miljonit tõstust. Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias asuvas 27 spetsialiseerunud tehases töötavad umbes 6000 töötajat, kes arendavad välja ja toodavad kvaliteetseid tõstuksi, lenge ja ajameid nii era-, äri- kui ka tööstusvaldkonna tarbeks. Tooted valmistatakse Saksamaal kvaliteedijuhtimissüsteemi DIN ISO 9001 järgi ja need vastavad Euroopa ohutusnormi 13241-1 kõikidele nõuetele.

Eestis turustab, paigaldab, hooldab ja remondib Hörmanni tooteid Doorfiks OÜ. Kuigi Hörmanni tooted on väga kvaliteetsed, ei tasu karta, et need rohkem maksaksid kui teiste tootjate pakutav toodang. Vastupidi, paljud tooted on tänu suure kontserni eelistele hoopis soodsamad. Hörmanni ukselehtedel on 10¬ aastane garantii ning garaažiuste- ja väravate ajamitel viieaastane garantii. Lisaks tagab Hörmann detailide kättesaadavuse ka pärast ukse tootmisest mahavõtmist.

KUJUNDUSES ERALDI:

Hörmanni garaažiuste lahenduste eelised:

 • ThermoFrame lengilahendusega saab garaažiukse niigi häid soojusisolatsiooni omadusi veelgi parandada, tõstes soojusisolatsiooni kuni 15%.
 • Purunemiskindel plastmassist lengijalg kaitseb ust kestvalt võimaliku korrosiooni eest.
 • Madala lävepakuga jalgvärav lävepakk on keskelt ainult 10 mm ja servadest 5 mm kõrgune.
 • Kui garaažiuks on sulgunud, lukustub üleslükkamiskaitse automaatselt.
 • Laudismustri täpselt ühtlane jaotus ja paneelide perfektne kuju on visuaalselt ilusad.
 • Sõrmekaitsele ei võimalda sõrmedel jääda liikuva ukse hingede vahele.

Hörmann garaažiuksed kataloog

A: Altaan OÜ, Sander Külm
Garaažiukse valimine - mida jälgida!

 

 

 

 

 

Hörmann välisuksed - atraktiivne hinna kvaliteedi suhe

Ilusa välimusega välisuksed. Kompromissitu kvaliteet. 5-aastase garantii. Tutvu kataloogis.

Väikemaja puidust välisuksed ja puitaknad - hea kvaliteet ja hind!

LADU6 väikemaja puidust välisuksed ja puitaknad on kõrge kvaliteedi ja hea soojapidavuse ning sealuures ka väga hea hinnaga. Puitukse hind alates 199 €.

Peidetud raamiga seinasisene lükanduks Ermetika

Peidetud raamiga seinasisesel lükanduksel pole näha ei lenge ega ka liiste, ainult seinaga samas viimistluses vormistatud ava.

Ukseluku vahetamine ja valimine: Mida silmas pidada?

Kui tänane on kodu ukselukk korras ja soov on tõsta kodu turvalisust, tasub kaaluda turvaluku paigaldamist või uue ostmisel kaaluda võtmekaardiga lukustust.

EASY aknapalede lahendusega ei tundu akende vahetus enam tülikas

Akende vahetus võib tundub tülikas, sest nõuab lisaks akende vahetusele ka aknapalede uuendamist jms. Haapsalu uksetehasel on lahendus - puidust aknapalede süsteem.

Hooldatud ukselukk annab turvatunde ja uksesulgur lisamugavuse!

Ukseluku hooldus. Lase võtmekanalisse suruõhku – nii saad sinna sattunud liiva või lehepuru eemaldatud.

Puidust aknad: kellele ja miks?

Puit- või puitalumiiniumaken sobib igat tüübi hoonele. Lai profiilide, värvi- ja viimistluste valik. Energiasäästlik. Klarvindueri puitakna UV väärtuseks on kuni 0,7.

ACTIVE pinnakattega ukselingid takistavad 99% bakterite levikut

Välja on töötatud innovaatiline hõbedaosakesi sisaldav antimikroobne värv, millega on kaetud ABLOY ACTIVE ukselingid, käepidemed ja võtmepesad.

Kas valida mehaaniline või elektrooniline ukselukk?

Digitaalne ukselukk on mugav ja turvaline lahendus, saab juhtida ka mobiili APP-ist. Mehhaanilise lukustussüsteemi turvalisust tõstab võtmekoodiga võtmekaart!

Mida võiks kindlasti teada, soovides tellida ja paigaldada uued puitaknad?

Aknatootja soovitab kindlasti eelistada 3-kordset kahe selektiivklaasi ja argoontäitega klaaspaketti.

Akende ja välisukse valimine

Aknad ja uksed moodustavad olulise osa hoone eelarvest. Riskid on väga suured – kõige odavama pakkumise valimine ei pruugi kõige soodsamat lõpptulemust anda.

Seinasisene lükanduks võimaldab ruumi paremini kasutada

Seinasisene lükanduks pakub võimalust kasutada ruumi paremini kitsastes tingimustes, näiteks vannitubade ja WC-de ustena.

Putukavõrk, mis sobib paljude akendega

Haapsalu Uksetehases valmistatavad võrgud sobivad pea kõigile sissepoole avatavatele üheraamilistele akendele.

Millised aknad on hea valik meie kliimasse?

Akende ja uste tootmine on aastatega teinud läbi palju arenguid nii materjalide kui ka tehnoloogia puhul.

Portaalist - Kontakt - Reklaam
Inkodu.ee (sisekujundus – sisustus - ehitus - aed) - E-post: info @ inkodu.ee
Kõik õigused kaitstud - inkodu.ee ®. Info kasutamine loata ei ole lubatud!
Facebook Linkedin Instagram Google Twitter Youtube