Sisekujunduse, sisustuse, ehituse, aiakujunduse uudised ja ettevõtted

Garaažiukse valimine - mida jälgida?

Kaasatud ekspert: Sander Külm
Garaažiukse valimine - mida jälgida?

Meie kliimas eramu ilma garaažita on sama, kui jalutada vihma käes vihmavarjuta. Garaaži planeerimisele on parim mõelda kohe koos maja planeerimisega, kusjuures garaaži puhul on väga oluline osa uks, mille kaudu sõidukite ning muude ruumis hoitavate masinate sisenemine ja väljumine käib. Alljärgnevalt toome välja, mida jälgida garaažiuste valikul ja milliseid vigu seejuures vältida.

Garaažiukse ostmisel tuleb tähelepanu pöörata kümnetele näiliselt tühistele pisiasjadele, mis pikemas perspektiivis väga olulisteks osutuvad.

Millised garaažiuksed Eesti oludesse kõige paremini sobivad?

Garaažiuks täidab maja fassaadist küllaltki suure osa ning seetõttu on materjali valik väga oluline. Enamlevinud materjalideks on puit ja terasplekk.

Kohapeal paigaldatava voodriga garaaži tõstuks (sektsioonuks LR F42 ) sulandub ilusti fassaadiga.
Kohapeal paigaldatava voodriga garaaži tõstuks (sektsioonuks LR F42 ) sulandub ilusti fassaadiga.


Järgnevalt tuleb endale selgeks teha, kas uks peaks olema soojustusega või ilma. Valiku tegemisse tasub kaasata mõni professionaalne uksemüüja, kes tutvustaks lähemalt ühes tükis lae alla liikuvate käänduste ja ülestõstetavate sektsioonuste hingeelu. Oluline on uste tüüp, suurus ja paigaldusviis välja mõelda juba projekteerimise faasis, sest vastasel juhul võite pärast sattuda probleemide ette.
 
Garaažiuksed jagunevad kolme kategooriasse: käänduksed, rulluksed ja sektsioonuksed. Sektsioonuksed omakorda veel nii üles lae alla- kui ka küljele avanevad.

Kui kasutate garaaži ka hobiruumina, soovitame suure soojusisolatsiooniga kahekordse seinaga sektsioonuksi.
Kui kasutate garaaži ka hobiruumina, soovitame suure soojusisolatsiooniga kahekordse seinaga sektsioonuksi.


Garaažiustel on kolm põhilist paigaldusviisi: fassaadiga ühte tasapinda, ava vahele või ava taha ehk garaaži sissepoole. Visuaalselt jääb kõige huvitavam kindlasti fassaadiga ühte tasapinda paigaldatud uks. Ava vahele pannakse reeglina uks siis, kui ava külgedel piisavalt ruumi ei ole või soovitakse maja üldmuljet akendega sarnane hoida. Garaaži sisse paigaldatakse uks sellisel juhul kui on vaja saavutada parimat soojapidavust.

Millest alata ja millele erilist tähelepanu pöörata?

Uksi valima asudes mõõtke aja kokkuhoiu mõttes kõigepealt ära ukseava, samuti ukseavast laeni ja külgedele jääv vaba ruum. See välistab võimaluse, et peale pikka vestlust uksemüüjaga selgub siiski, et väljavalitud uksed konkreetselt teie avause ette ikka ei sobi.

Juhul kui valite endale sektsioonukse millel on palju liikuvaid detaile, tuleb nende kvaliteedile pöörata erilist tähelepanu. Sektsioonuste sektsioonid võiksid olla valmistatud vähemalt 0,5 mm paksusest kahekordsest galvaniseeritud terasplekist ning täidetud vedela polüuretaaniga.

See liimib sisemise ja välimise pleki tugevasti teineteise külge, kindlustades sektsiooni täieliku jäikuse. Teraspleki olulisemaks eeliseks alumiiniumpleki ees on suurem vastupidavus füüsilistele mõjutustele. Optimaalne sektsiooni paksus soojapidavuse tagamiseks on meie kliimatingimustes umbes 40 mm.

Mis juhtub, kui need tingimused täidetud ei ole?

Kui polüuretaani kvaliteet on ebaühtlane ning liimimisomadused ebapiisavad, kõrvetab päike selle pleki küljest lahti (eriti just tumedate uste puhul) ning ukse pind kaotab oma sileda väljanägemise. Ristlõiget uurides tuleks jälgida ka seda, kas sektsioone kooshoidvad hinged kinnituvad neljakordsesse valtsi või vastavasse metallist tugevdusserva. Kui see nii ei ole, venivad kruviaugud varsti välja, sektsioonid ei püsi enam koos ning uks hakkab lagunema ja tuult läbi laskma. Kui sektsioonid püsivad tihedalt koos, pind ei laineta ega punnita, aga soojaarved kipuvad põhjendamatult suureks kasvama, on põhjust arvata, et sektsioonidevahelised tihendid ei ole kvaliteetsest materjalist. Kvaliteetuste puhul kasutatavad tihendid on valmistatud ilmastikukindlast EPDM-kummist.

Kvaliteetsed uksesektsioonid on toodetud selliselt, et isegi juhuslik sõrmede sattumine ukse sektsioonide vahele on välistatud. Oht on aga täiesti reaalne, sest garaažiukse madala kõrguse tõttu võib sulgemiseks pahaaimamatult sektsioonide pöördekohale tekkinud servast haarata ning sõrmed sirgekspainduvate sektsioonide vahele jätta.

Soojapidavus

Kui teile on oluline garaaži soojapidavus, tasub jälgida uste soojusjuhtivusarvu ehk U-arvu. Tänapäeval on olemas juba ka garaažiuksi, mille uksepaneeli U-arv väärtus on 0,31 W/(m²·K) – selline toode on näiteks sobiv liginullenergiamajale. Erasektoris on uudne selliste uste külmasillakatkestusega paneelid koos sõrmekaitsmega. Samuti on külmasildade katkestuseks lahendus ka tõstuste lengidele – ThermoFrame.

Garaažiukse paneeli U-väärtus
Garaažiukse paneeli U-väärtus


Jälgida tasub ka ukse vastupidavuse näitajaid niiskusele, sest talviti autodelt sulav lumesulavesi võib sattuda kokku ukse alumise siiniga ning seniste lahenduste puhul oli siin probleemiks tsingi söövitus. Tänapäeval on uksed kaitstud võimaliku korrosiooni eest ukse lengi alaservas asuva lengijalaga.

Selge on see, et mida suurem on uks, seda suurem on külma sissevoog garaaži. Seetõttu oleks mõistlik paigaldada garaaži kaks ust – garaažiuks mida kasutatakse näiteks auto garaaži sisse- ja väljaviimiseks ning lisaks kas kõrvaluks või garaažiukse sees asuv jalgvärav.
 
Kui aga garaaži soojapidavus ei ole teie jaoks küsimus ning te ei planeeri seda niikuinii kütma hakata, on kindlasti soodsaim lahendus käänduks, mis avaneb ühes tükis ukselehena üles.

Teine sisse- ja väljapääs garaažist ei pea asuma ainult välisseinas. Garaažist võib viia uks nii eluruumidesse kui ka näiteks katlaruumi. Siinkohal tuleb meeles pidada, et garaaž ja katlaruum on erineva tuletõkketsooniga kui eluruum ning seega peab nende vaheline uks vastama ettenähtud tuletõkkeklassile. Neid uksi on enamjaolt võimalik saada garaažiuste pakkujalt.

Visuaalne väljanägemine

Harmoonilise visuaalse vaate tagab garaažiuste paneelide laudismustri täpselt ühtlane jaotus. Kui paneelid on perfektse kujuga siis suletud asendis ei ole nendevahelisi üleminekuid peaaegu üldse näha. Tasub võrrelda!

Garaažiuste paneelide laudismustril on täpne jaotus.
Garaažiuste paneelide laudismustril on täpne jaotus.


Soovi korral saate ka välisuksi ja kõrvaluksi garaažiuksega kokkusobiva paneelijaotuse- ja laudismustriga.

Garaažiukse L-laudismuster pealispinnaga Decograin titaan metallik CH 703
Garaažiukse L-laudismuster pealispinnaga Decograin titaan metallik CH 703

Lisaks pakutakse tänapäeval ka isekujundatavaid garaažiuksi, mis sulanduvad ühte näiteks fassaadi-, katuse- või kõrval seisva aiaga.
Garaažiuks on peaaegu nähtamatult maja üldkujundusse integreeritud.
Garaažiuks on peaaegu nähtamatult maja üldkujundusse integreeritud.

Väga oluline on turvalisus ja ohutus

Visuaalse välimuse ja mugavuste kõrval tuleb pöörata tähelepanu ka garaažiuste turvalisusele ning seda nii sissemurdmise mõttes kui ka garaažiustega seonduvate õnnetusjuhtumite ära hoidmiseks. Euroopas on välja antud üldised ohutusnõuded, mis keelavad müüa garaažiuksi allakukkumiskaitseta.
Madala lävepakuga jalgvärav vähendab komistamise ohtu ning lihtsustab lävest üle sõitmist, näiteks jalgratta, muruniiduki või lapsevankriga.

Garaaži turvalisust on võimalik parendada kui näiteks varustada jalgvärav mitmepunktilukustusega. See tähendab, et jalgvärav on kogu kõrguse ulatuses igas ukselülis kindlalt fikseeritud, mis annab uksele parema jäikuse ja suurema sissemurdmiskindluse .

Teatud tingimustel täidavad madala lävega jalgväravaga uksed ka evakuatsiooniukse nõudeid. Jalgvärava sulguri puhul tasub küsida kindlasti lahtihoiufiksaatori olemasolu.
Juhul kui ostate garaažiuksele ajami siis tasub uksemüüjalt kindlasti küsida automaatset üleslükkamiskaitset mis lukustab ukse ja kaitseb garaažiukse lahtikangutamise eest. See lahendus peab toimima ka voolukatkestuse korral.

Eeskujulikult tootjalt ostetavad garaažiuksed ja sinna juurde kuuluvad ajamid (automaatika) on omavahel testitud ning nende ohutus ja kvaliteet kontrollitud. Ajamid peavad olema sellise jõupiiranguga, et kui uksele jääb takistus ette liigub uks ülespoole, vabastades pinge alt sinna jäänud objekti või subjekti. Kõik sellised tooted omavad sertifikaate, mida tasub müüjalt kindlasti küsida!

Nutikad lahendused uste avamiseks ja sulgemiseks

Garaažiuste liikumine peaks toimuma vaikselt, pererahvast ja naabreid segamata. Tänapäeval on võimalik avada nii garaaži- kui majauks puldi, koodlüliti, näpujäljelugeja, SMS-i või nutiseadme rakenduse abil. Selle viimase abil võib juhtida garaažiust üle veebi kasvõi Taimaalt ja saada samas ka tagasisidet ukse või värava asendist. Kui kasutada toodete avamiseks kahesuunalist ja eriti turvalise kodeeringuga kaugjuhtimissüsteem BiSecur garaaži- ja väravaajamitele siis saate kindlustunde, et ükski võõras ei saa Teie puldi raadiosignaali kopeerida. See kontrollitud ja sertifitseeritud lahendus on sama turvaline kui internetipangandus.

Elegantsete kaugjuhtimispultidega on ukse avamine otse autost sama lihtne ja mugav nagu televiisoril kanaleid vahetada.
Elegantsete kaugjuhtimispultidega on ukse avamine otse autost sama lihtne ja mugav nagu televiisoril kanaleid vahetada.

Nutiseadme rakenduse kaudu juhitav garaažiuks
Nutiseadme rakenduse kaudu juhitav garaažiuks


Uudne lahendus garaažis asuva vara kaitsmiseks niiskuskahjustuste eest on automaatventilatsioon. Juhul kui õhuniiskus on liiga suur, siis avatakse ukse ülemine paneel automaatselt tuulutusasendisse nii, et ukse alumised paneelid ei liigu.  Kui õhuniiskust on piisavalt vähendatud, siis suletakse uks automaatselt uuesti. Selle funktsiooni saab seadistada ka nii, et tuulutamist ei toimu näiteks öötundidel.

Hooldus

Garaažiuste hooldus võiks toimida korra aastas, sest siis kestab uks kauem. Tõstuks liigub igapäevaselt nagu auto ja autodega käiakse stabiilselt hoolduses – samamoodi võiks kutsuda tehniku aeg-ajalt garaažiuksi ja nende automaatikat kontrollima. Ust soetades veenduge kindlasti, et pakkujal on olemas hooldus- ja remonditeenus ning vajadusel saaksite abi ka sellistel juhtudel, kui ukse või automaatikaga peaks midagi juhtuma.

Küsige, mida pakutud hind sisaldab?

Kindlasti tuleb endale selgeks teha, mida sisaldab erinevate pakkujate hind.
Kvaliteetuste standardvarustus on üldjuhul rikkalikum, sisaldades spetsiaalselt garaažiustele projekteeritud ja disainitud automaatselt sulguvaid ukselukke, turvavarustust ja palju muud.

Üheks toote kvaliteedi näitajaks on kindlasti ka garantiiaeg. Hörmanni uste puhul on see koguni 10 aastat (küsige garantiitingimusi).
Väike spikker juhuks, kui otsustate ka Hörmanni konkurentidele võimaluse anda.

 • Jälgige, et ukse lukustussüsteem töötaks tõrgeteta ega nõuaks tülikaid lisategevusi igal avamisel ja sulgemisel.
 • Tundke huvi, millised abinõud on kasutusele võetud kõrvaliste isikute sissepääsu takistamiseks väljaspoolt.
 • Küsige näha mõnda 3 kuni 5 aastat intensiivses kasutuses olnud ust.
 • Mis saab siis, kui uks töötab elektrilise ajamiga ja majas on elektrikatkestus, kuid puudub lisajuurdepääs garaaži?
 • Kas uste tootmine on sertifitseeritud (sertifikaadi olemasolu annab kindlustunde toote kvaliteedi osas)?
 • Kas on pakkuda ka standardsete mõõtudega tooteid, mis ukse hinda alandavad?
 • Kuidas on võimalik sõlmida hooldusleping ja kui palju see üksikust väljakutsest soodsam on?
 • Kas on võimalik tellida ka garaažiukse välisviimistlusega identseid kõrvaluksi?
 • Ebameeldivate üllatuste vältimiseks leppige kokku ka lukukäepidemete disain.
 • Kas rullikud on oma konsoolidega reguleeritavad, et tagada ukse tihe asetumine vastu ava või puuduvad reguleeritavad rullikud hoopis?
 • Kas varustusse kuuluvad vedru katkemisel ukse allakukkumist blokeerivad turvaseaded?
 • Küsige garaažiukse vedrule antavat töötsüklite arvu, mis määrab ukse vastupidavuse.


NB! Tähelepanu võiks pöörata kõigile neile küsimustele, sest vastasel juhul tuleb nendega aasta-paari pärast taas tegemist teha.

Hörmann tõstuksed

Hörmann on Euroopas kindel turuliider uste ja tõstuste valdkonnas. Alates ettevõtte asutamisest 1935. aastal on toodetud ja tarnitud kogu maailma 15 miljonit tõstust. Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias asuvas 27 spetsialiseerunud tehases töötavad umbes 6000 töötajat, kes arendavad välja ja toodavad kvaliteetseid tõstuksi, lenge ja ajameid nii era-, äri- kui ka tööstusvaldkonna tarbeks. Tooted valmistatakse Saksamaal kvaliteedijuhtimissüsteemi DIN ISO 9001 järgi ja need vastavad Euroopa ohutusnormi 13241-1 kõikidele nõuetele.

Eestis turustab, paigaldab, hooldab ja remondib Hörmanni tooteid Doorfiks OÜ. Kuigi Hörmanni tooted on väga kvaliteetsed, ei tasu karta, et need rohkem maksaksid kui teiste tootjate pakutav toodang. Vastupidi, paljud tooted on tänu suure kontserni eelistele hoopis soodsamad. Hörmanni ukselehtedel on 10¬ aastane garantii ning garaažiuste- ja väravate ajamitel viieaastane garantii. Lisaks tagab Hörmann detailide kättesaadavuse ka pärast ukse tootmisest mahavõtmist.

KUJUNDUSES ERALDI:

Hörmanni garaažiuste lahenduste eelised:

 • ThermoFrame lengilahendusega saab garaažiukse niigi häid soojusisolatsiooni omadusi veelgi parandada, tõstes soojusisolatsiooni kuni 15%.
 • Purunemiskindel plastmassist lengijalg kaitseb ust kestvalt võimaliku korrosiooni eest.
 • Madala lävepakuga jalgvärav lävepakk on keskelt ainult 10 mm ja servadest 5 mm kõrgune.
 • Kui garaažiuks on sulgunud, lukustub üleslükkamiskaitse automaatselt.
 • Laudismustri täpselt ühtlane jaotus ja paneelide perfektne kuju on visuaalselt ilusad.
 • Sõrmekaitsele ei võimalda sõrmedel jääda liikuva ukse hingede vahele.

Hörmann garaažiuksed kataloog

A: Altaan OÜ, Sander Külm
Garaažiukse valimine - mida jälgida!

 

Logo - ALTAAN OÜ | Metallist välisuksed ja garaažiuksed
Riia 130/1, 50411 Tartu, Tartumaa
+372 738 1722

Oleme Saksa firma Hörmann edasimüüja. Pakume ja paigaldame garaaži tõstuksi ning eramaja metalluksi.

Hörmann välisuksed - atraktiivne hinna kvaliteedi suhe

Ilusa välimusega metallist välisuksed. Kompromissitu kvaliteet. 5-aastase garantii.

Elamuarendusettevõtte juht: ehitussektori tööohutuskultuuri kujundavad suured tellijad

Tööohutuskultuur ei teki trahvide, kontrolli ja mõõdikutega, vaid pikaajalise selgitustöö ning kaasamisega, milles suured arendajad peavad eeskuju näitama.

Puitfassaad ja terrassid korda! Pinotex lahendused Karl Bilderi esindustes väga hea hinnaga!

Pinotexi terrassiõlid, puidukaitse ja fassaadivärvid on kuni 31. augustini märkimisväärse allahindlusega. Lisaks ei pea nende toodete toonimise eest maksma.

10 nippi, mida liimpuitkilpidest mööblipaneelide valikul arvestada

Stragendo esindaja jagab meiega kasulikke näpunäiteid, kuidas ja mille järgi liimpuittooteid valida.

Tenax Panel avas Dobeles uue sandwich-paneelide tootmisüksuse

Põhjamaade üks suurimaid ehituspaneelide tootjaid ja Läti üks suurimaid ehitusmaterjalide eksportijaid Tenax Panel avas neljapäeval Lätis Dobeles uue sandwich-paneelide tootmisüksuse.

Kiltkivist katuse-, fassaadi- ja müürikattekivid

Juba aastasadu on kiltkivi kui looduslik materjal olnud kasutusel kogu maailmas. Kiltkivist katusekivid ja fassaadikivid on arhitektuuri lahutamatuks osaks nii renoveerimisel kui uue ehitamisel.

Vana kasekilpidest puitparketti tasub renoveerida

Amello juhi Rauno Ollema sõnul peaks vanast ja väärikast kasekilpidest parketist loobuma alles siis, kui see tõesti liiga kulunud või katki on.

Turule jõudsid uued madala keskkonnamõjuga ehitusplokid

bauroc GREEN on uus toode bauroci nomenklatuuris, mille GWP on ainult 50 kg CO₂e/m³.

Dekoratiivklotsid muudavad ukse- ja põrandaliistude paigaldamise lihtsaks

Dekoratiivklotsid muudavad ukse- ja põrandaliistude paigaldamise lihtsaks ning pakuvad võimalust loovalt kombineerida erineva mõõduga liiste.

Puidust seinapaneelid Mellow ja Whisper: pika elueaga ja lihtne paigaldada

Siseruumidesse mõeldud puidust seinapaneelid (ribipaneelid) Mellow on valmistatud kvaliteetsest männipuidust, millele on spetsiaalse töötluse abil antud eriti hea vastupidavus ja Whisper paneelil on lisaks helisummutavad omadused.

Päikesekaitsekile ja nutikile – tõhus kaitse liigse kuumuse eest ja privaatsuse tagamiseks

Nutikile materjali hind on 170-180 €/m² ja paigaldus väiksemal objektil 35 €/h. Päikesekaitsekilede paigaldus maksab ca 30-35 €/m² materjali kohta (isekleepuv kile 90 €/m² kohta) + paigaldus umbes 30 €/m² kohta, sõltuvalt objektist.

Puidust piirdeaia viimistlemine värvi koorumise ja kõdunemise kindlaks

Puidust piirdeaeda on püsiva tulemuse saavutamiseks kindlasti vaja enne värvimist õigete vahenditega immutada.

Kipsivalu – asendamatu vahelaele põrandakütte paigaldamisel ja põranda tasandamiseks

Välimuselt sarnaneb kipsivalu põranda tulemus betoonpõrandaga. Kipsivalus on sideaineks kips, betoonis tsement. Ideaalne vahelagedele põrandakütte paigaldamisel.

UV-C õhupuhastusseade muudab siseruumi õhu viirustevabaks

Bakterite ja viiruste hävitamiseks siseruumides on suurepärane lahendus ultraviolett ehk UV-C õhupuhastusseadmed (UV-C lambid). Koduseade 20 m² põrandapinnaga ja lae kõrgusega 2,5 m ruumi maksab 350-500€.

SFA minipumpla võimaldab wc-poti paigaldust ilma kanalisatsioonita kohta

SFA minipumpla võimaldab wc-poti paigaldust ilma kanalisatsioonita kohta.

"Mitte minu tagahoovis" mentaliteet pärsib innovatsiooni

Eesti ehitussektor on tuntud oma konservatiivse lähenemise poolest uutele ideedele, tehnoloogiatele ja sektori üldisele arengule.

Ruduse innovatsioon ja disain 2024: Opus müürisüsteem ja Lumo-Kartano tänavakivid

Opus müürisüsteem on nutikuse meistriteos, muutes müüri ehitamise lihtsamaks kui kunagi varem - peaaegu nagu mängides täiskasvanute LEGO-klotsidega. Lomo-Kartano sillutuskivide vuukides saab aga kasvatada erinevaid taimi.

SPC seinapaneelid: uudne lahendus kiireks ja vastupidavaks muutuseks sinu kodus

SPC seinapaneelide omaduste loetelu saab alustada niiskuskindlusega ning lõpetada soojus- ja heliisolatsiooni pakkumisega.

ABLOY ukselukud: valik ja võimalused

Välisukse lukukomplekt peab vastama kõrgematele turvanõuetele ja olema ilmastikukindel. Lisaks on välisuksel soovitatav kasutada lisalukku (turvalukku).

Eriti soodsa hinnaga ROCLITE 200 ehitusplokid uuesti saadaval!

Bauroc toob sel hooajal uuesti turule eriti soodsa hinnaga ROCLITE ehitusplokid. ROCLITE 200 on klassikaline 200mm kergplokk, mis on mõeldud nii välis- kui siseseinte, nii kandvate kui mittekandvate seinte ehitamiseks.

Läbipaistvus on moes – väga vastupidava laineprofiiliga katuse- ja seinalahendused

RENOLIT ONDEX läbipaistvad katuseplaadid ja seinaplaadid on unikaalsed - materjal ei pragune, on täiesti põlemis- ja löögikindel ning peab vastu isegi ülitugevale rahesajule.

Väikemaja puidust välisuksed ja puitaknad - hea kvaliteet ja hind!

LADU6 väikemaja puidust välisuksed ja puitaknad on kõrge kvaliteedi ja hea soojapidavusega Puitukse hind al. 199€. Uudistoode - topeltuksed!

PROTEC² CLIQ - digitaalne lukk, mille puhul piisab ühest võtmest kõigi vajalike uste avamiseks

Ühendades Abloy parima mehaanilise ja elektromehaanilise tehnoloogia üheks digitaalseks lahenduseks, pakub PROTEC² CLIQ juurdepääsuhalduslahendus vastuse kaasaegsetele globaalsetele turvaprobleemidele.

RAVAKi Designbloki installatsioon käsitles metsa peateemat omal moel

Ravaki uus segistite kollektsioon Espirit kasvas välja heitveetorudest tehtud kännu seest.

Laadige oma telefoni vaid USB-pistikupesast

Vajadus tasuta USB-pistikute arvu järele kasvab pidevalt ning veelgi olulisem on nende lihtne kättesaadavus.

Miks valida vaheseinte ehitamiseks just bauroc element?

Bauroc ELEMENT vaheseinaplaadid on võrreldes alternatiivsete plokkidega oluliselt suuremate mõõtmetega, mis tagab märkimisväärselt kiirema seina ladumise ja kulu on vaid 4,17 tk/m².

Spetsialist selgitab, mida teha, et elektroonika või auto laadimine ei põhjustaks tulekahju

Telefonide või muude väikeste elektroonikaseadmete ohutumaks laadimiseks soovitab ekspert paigaldada USB-pistikupesad.

Kivikatused pakuvad püsivat ilu ja suurepärast vastupidavust

Traditsiooniliselt kaetakse viilkatused keraamiliste kivide ja kiltkiviga, kuid nüüdseks on lisandunud ka betoonist ja kiudtsemendist katusekivid.

Profilpas duširuumi kaldeliistud: efektiivsed äravoolu kaldeserva tegemiseks

Profilpasi kaldeliist on disainitud selleks, et võimalikult lihtsate töövõtetega ja kuluefektiivselt luua puhas, esteetiline ja täpne äravoolu kaldeserv.

Mikrotsement – innovatsioon kaasaegses ehituses

Mikrotsementi saab kasutada nii uute hoonete ehitamisel kui ka renoveerimisel, nii märgades kui ka kuivades ruumides.

Dekoratiivne ja vastupidav: lubi marmoriino ahju ja kamina viimistluses

Lubi marmoriino suurepärane taluvus nii kõrge temperatuuri kui ka niiskuse suhtes teeb selle ideaalse lahenduse just kaminate, ahjude, soemüüride ja korstnajalgade viimistluseks.

Välisvoodrilaud jääb, vaid trendid muutuvad ajas!

Lisaks naturaalsele kuusepuidule on head ja Eesti kliimas end väga hästi tõestanud ka termotöödeldud puidust välisvoodrilauad.

E-sisustus ehitab eksootilisest puidust terrasse, mis kestavad aastakümneid

Eksootilisest puidust kvaliteetterrass - IPE. Vaata galeriid valminud terrassidest.

Ehitisregistri arendus tõotab lubade kiiremat menetlust

Wenture ja Finestmedia asuvad ellu viima ehitisregistri järgmist arendusetappi, mille tulemusena muutub ehitus- ja kasutuslubade menetlemine senisest märkimisväärselt kiiremaks.

Saunum Pro Experience kerised võimaldavad luua 5-ühes spaa lahenduse

Saunum Pro Experience on uuenduslik keris-saunakliimaseade, mis on mõeldud intensiivsema kasutusega leiliruumide jaoks. Kerisel on suur kivimaht ja patenteeritud õhusegamise süsteem.

Üliõhuke Deco kivispoon - unikaalne viis pindade katmiseks

Kivispooniga saab katta betooni, keraamikat, metalli, vineeri, MDFi, PLPd ja ka kumeraid pindasid. Kasutatakse mööbli, seinte, aga ka välisfassaadide puhul.

Ruduse kõnniteekivid 2023: uude sammukivi ning kaari ja kaldeid võimaldav mosaiik

Erinevate struktuuridega sillutuskivide toon toonis ladumine on hetkel väga populaarne ja efektne lahendus!

Pelletiküte: mugavuse ja hinna suhe on liiga hea, et seda mitte kaaluda

Pelletikeskuse eesmärk on pakkuda optimaalset küttesüsteemi, mis suudaks pelletites peituvast energiast võimalikult palju ning võimalikult väikese vaevaga kätte saada.

Bauroci tuletõkkepaneelidel on esmaklassilised tulepüsivusnäitajad

bauroc poorbetoon on mittepõlev materjal, mis talub eriti hästi kõrge temperatuuri mõju mitmeid tunde. bauroc poorbetoon kuulub tuletundlikkusklassi A1.

Kas Sina ehitad terrassi ajas kestvalt? Ideed ja lahendused 2023-2024 aastaks.

Tänapäevased lahendused näevad ette, et terrassilaud tõstetakse kandeprussist ülespoole. Millega seda teha?

Kiili Betooni unikaalne välimööbel sobib nii linnaruumi kui külaplatsile

Kiili Betooni betoonmööbli valikus on spetsiaalsed pingid, lauad, rattahoidjad, prügikastid, lauatennise- ja malelaud, piknikulauad, taimekonteinerid ja välikäimlad.

Terrassi ehitamine: maksumus ja olulised nüansid, millele tähelepanu pöörata

Terrassi ehitamine algab plaanist. Terrassi ehituse maksumus on ca 100€/m² ja hooldus 20€/m².

Puumarketi terrassimaterjalide valik ja võimalused

Puumarketi valikus on erinevate profiilide ja pikkustega immutatud okaspuidust, naturaalsest lehisest, termotöödeldud ja hooldusvaba komposiitmaterjalist terrassilauad.

Amello tööpinna õli ehk nn Danish Oil: hinnatud toode hobirestauraatorite seas

Parim viimistlusõli puitpinna kaitseks sisetingimustes! Amello tööpinna õli, nagu ka Danish Oil, sisaldab värnitsat, tungõli, tärpentiini ja looduslikku vaiku.

Light24 spetsialist annab nõu, kuidas planeerida välisvalgustust

Enne välisvalgustite paigaldamist visanda nende paiknemise plaan. Otsusta, milline hakkab olema valgustite toitesüsteem ja kus paiknema.

Looduskivi ühendab praktilisuse, vastupidavuse ja unikaalse esteetilisuse

Looduskivide valimine sisekujundusprojektidesse ja müük.

Kas tahad vee ja energia eest vähem maksta, aga siiski duši all käimist nautida?

Tahad vee ja energia eest vähem maksta, aga duši all käimist siiski nautida? Need lihtsad muudatused vannitoas mõjuvad hästi nii keskkonnale kui ka rahakotile

Timbermore tammepuidust siseuksed: kvaliteetne ja vastupidav lahendus

Timbermore tammepuidust siseuksed on saadaval mitmekülgse disainide ja värvi valikuga.

Fassaad: Kiudtsement- vs puitvoodrilaud, kumb on odavam?

Kui mõni aasta oli kiudtsementvoodrilaud palju kallim kui puidu voodrilaud, siis tänavu seda enam teha ei saa. Hetkel on kiudtsementvoodrilaua m2 hind al. 31,95 €/m2 ja samaväärse puitvoodrilaua m2 hind keskmiselt 33 €/m2.

Tavaline veepump või puurkaevupump: kumba eelistada ja miks?

Saadaval on 2 tüüpi: tavaline veepump (veeautomaat) ja puurkaevupump. Kuidas valida veepumpa? Alusta pumba graafikuga tutvumisest.

Mitmefunktsioonilised laeliistud: standardliist, valgustusliist, kardinapuuliist

Universaalseid laeliiste (dekoorliiste) saab kinnitada seina kolmel erineval moel: standardliistuna, valgustusliistuna (kinnitus seina külge) või kardinapuuliistuna (kinnitus lae külge).

Päikesepaneelide paigaldamine katusele

Käesolev artikkel keskendub lamekatusele. Lamekatusele saab päiksepaneele paigaldada sisuliselt kogu katuse pinnale.

Palkmaja suuri ehitusvigu ei andesta! Energiatõhus ja niiskuskindel palkmaja

Energiatõhusa ja niiskuskindla käistöö palkmaja ehitamine ja hooldamine. Mida silmas pidada ja kontrollida?

Elektri hind sunnib ka sauna ehituseks ökonoomsemaid lahendusi leidma

Kõige rohkem energiat kasutab hea saunakogemuse võimaldamiseks keris, seepärast tuleks alustada selle õigest valikust. Eelistada tasub äpiga juhitavat.

Bauroc SILROC silikaatplokid ja -tellised

Silroc silikaatplokkide peamine kasutuskoht on hoonete välisseinad ja helikindlad vaheseinad. Tänu plokkide suurele tihedusele on seina heliisolatsiooninäitajad esmaklassilised.

Väikese vannitoa remont: planeerimine ja viimistlemine

Nõuandeid väikese vannitoa sisustamiseks jagab Espaki sisekujundaja. Tegemist oli 3,8 m² suuruse vannitoa remondiga vanas majas.

Murukatus on kasulik linna ökokliimale ja aitab säästa küttekuludelt

Lihtsaim viis linnkeskkonna kliima parandamiseks on tuua sellesse rohkem elusloodust – taimi ja puid.Unikaalne viis seda teha on rajada taime- ja murukatused.

Müürikivid aiakujunduses – praktilised ja efektsed

Kivimüürid võimaldavad luua sujuvaid üleminekuid eri aiaosade vahel, struktureerides õueruumi ja energiavoogu. Samuti on müürikivid asendamatud kaldega pinnase planeerimisel.

Kuidas valida interjööri stiiliga sobivad lülitid ja pistikupesad?

Nõuandeid, kuidas lüliteid ja pistikupesasid valida ja miks eelistada tuntud tootjate kvaliteettooteid, jagab Silmani Elektri turundusjuht Kaire Amelin.

CAMO LEVER - abimees terrassi paigaldajale

CAMO LEVER sirgendab ja lukustab terrassilauad paigale. CAMO PRO-NB terrassilaudade naeluti peidab kruvid.

Konteinerhaljastus, unikaalsed kõnniteed ja müürid aiakujunduses

Müürikivid, kõnnitee plaadid, äärekivid, peenrapiirded, lillekonteinerid, aiapostide mütsid, dekoratiivsete aiaskulptuurid, päikesevarju toestuskivid.

Meist - Teenused - Kontakt
Inkodu.ee (sisekujundus – sisustus - ehitus - aed) - E-post: info @ inkodu.ee
Kõik õigused kaitstud - inkodu.ee ®. Info kasutamine loata ei ole lubatud!
Facebook Linkedin Instagram Google Twitter Youtube