Sisekujunduse, sisustuse, ehituse, aiakujunduse uudised ja ettevõtted

Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

EKSPERDI NÕUANNE
Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

Hooned on üks suurimaid saasteallikaid ja kasvuhooneefekti tekitaja planeedil. Ehitus, sellega seotud töötlev tööstus ja tarneahelad tekitavad ligikaudu 40% CO2 koguheitest. Seda mõistes on paljud valdkonna ettevõtted seadnud oma äritegevuse üheks nurgakiviks kliimamõjude vähendamise, pöörates palju tähelepanu vastutustundlikule ressursside planeerimisele ja keskkonnahoiuga seotud probleemide lahendamisele.

Samas on need küsimused Vene-Ukraina sõja mõjul muutunud veelgi olulisemaks, sundides otsima uusi viise ja lahendusi ning kiiresti reageerima ja kohanema, et tagada ettevõtete jätkusuutlikkus.

Jätkusuutlikkus – kõigis ehitusetappides alates hoone planeerimisest kuni kasutuselevõtuni

Peame teadma, et igal meie tegevusel on teatud mõju keskkonnale, sealhulgas asjadele, mida me alles planeerime. Ka ehituses tuleb hakata jätkusuutlikkusele pikalt mõtlema enne, kui labidas maasse pista. Näiteks on ettenägelik ettevõte juba maa ostmise ajal teinud uuringuid selle kohta, kui juurdepääsetav saab olema antud kohas ühistransport ja igapäevane infrastruktuur.

Järgmine samm on projekteerimine, mille käigus pannakse alus sellele, kui energiasäästlik saab olema hoone ning kui mugav on korteris ja ümbritsevas keskkonnas elamine.

Eluruumi planeerimisel tuleb jälgida, et iga ruutmeeter oleks otstarbekalt kasutusel. Mõnikord tundub 54-ruutmeetrine läbimõeldud planeeringuga korter avaram, kui 80-ruutmeetrine mittefunktsionaalsete tubadega korter, millel on ka oluline mõju ülalpidamiskuludele.

Samuti tuleb projekteerimisel arvestada sellega, kuidas hoone asukohta sobitub ning millist mõju avaldab see keskkonnale ja ümbruskonnale.

Seevastu ehitusjärgus on jätkusuutlikkuse üks olulisemaid aspekte keskkonna- ja tööohutus. „Teatavasti peetakse ehitust maailma üheks ohtlikumaks majandusharuks, sest seal töötavad inimesed kannatavad keskmiselt suurema tõenäosusega erinevates tööõnnetustes või haigestuvad kutsehaigustesse. Tööohutuse mõttes jätkusuutlik olemine tähendab sellise keskkonna ja tingimuste loomist, kus õnnetuste võimalus on minimaalne,“ märkis Agnese Gaile, elamuarendaja Bonava jätkusuutlikkuse juht Baltikumis. Sama kehtib ka keskkonnakaitse kohta.

Ehituse tulemusena ei tohiks kahjustada ei naabermaatükke ega ehitusplatsil kasvavaid kaitsealuseid puid, näiteks maa-aluste tehnovõrkude paigaldamise või ümberehitamisega. Seetõttu tuleb ehitustöid planeerida ja teostada spetsialistide hoolika järelevalve all ning nii, et see mõjutaks võimalikult vähe ümbritsevate hoonete elanikke ja nende rahu. Vastupidavus kajastub ka ehituses kasutatavate materjalide valikus – need peavad olema sertifitseeritud ja usaldusväärselt tootjalt.

Suurim väljakutse on välja arvutada kogumõju keskkonnale

Jätkusuutlikkuse seisukohalt saab kõige täielikuma pildi sellest, kui palju CO2 emissioone hoonete ehitamise tulemusena tekib, viies läbi kõigi protsesside ja ressursside analüüsi. Sealhulgas on vaja ka üksikasjalikku teavet kasutatavate materjalide kliimamõjude kohta tootmisprotsessis.

Teine trend, mida mõnikord võib täheldada, on nn rohepesu ehk olukord, kus turuosalised positsioneerivad oma tooteid ja tegevust liigselt üliroheliseks ja jätkusuutlikuks, ilma et oleks mingit tegelikku õigustust. Ehitustööstuses on aga teatud viise oma jätkusuutlikkuse tõestamiseks, näiteks vastava sertifitseerimise läbiviimisega.

Kui rääkida energiatõhususest, mis peegeldab otseselt hoonete jätkusuutlikkust, siis regulatsioon ütleb, et 2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone ehk liginullenergia hoone. Sealjuures tuleb tähele panna, et liginullenergiahoone nõuetele vastamiseks peab hoonele olema paigaldatud lokaalne taastuvenergiasüsteem. Ilma lokaalset taastuvenergiat arvesse võtmata peavad kõik hooned vastama madalenergiahoone nõuetele ehk B-klassile. Oluliselt rekonstrueeritavad hooned aga peavad saavutama C-klassi.

Kõik valdkonnad ja lahendused pole aga määrustes detailsed ning seetõttu saab hoonetele lisada alternatiivseid energiatootmistehnoloogiaid. Samuti ei vähenda haljastamine, haljastatud katused, fassaadid ja rõdud mitte ainult CO2 heitkoguste kogumahtu ega paranda õhukvaliteeti, vaid annavad kliimamuutuste tõttu keskmise õhutemperatuuri tõustes hoonetele varju. Hetkel ei tasuks mõelda ainult sellele, kuidas hoida külmal perioodil hoones maksimaalset soojushulka, vaid ka sellele, kuidas vältida hoone ülekuumenemist suvel. Soojusisolatsioon on oluline nii seest kui väljast.

Kui kallis on olla jätkusuutlik ja kas tarbija on nõus selle eest maksma?

Jätkusuutlikkuse üheks suurimaks vaenlaseks on hetkel vaieldamatult geopoliitilistest protsessidest tingitud hinnatõus, mis mõjutab tuntavalt ehitusvaldkonda, mille tulemusena on kallinenud ka eluase. Lisaks on see eredalt valgustanud veel üht probleemi – lõhe kvaliteedi ja ülalpidamiskulude vahel uute ja vanade korterite segmendis.

Kulude kasvades tekib küsimus, kas on mõistlik tasuda kõrgeid kommunaalmakseid eluaseme eest nõukogude ajal ehitatud, soojustamata hoones, mis nõuab küttesüsteemi vahetust või olulist parendamist, sageli ka kapitaalremonti.

Hoone energiatõhusus on oluline elumugavuse parandaja. Sellise hoone roll tänapäeval muutub üha määravamaks nii elumugavuse parandamisel kui ka rahaliste vahendite säästmisel.

Nõukogudeaegses majas elades tasub kaaluda, kas ja milliseid tegevusi saab ette võtta energiatõhususe näitajate parandamiseks. Kui energiahinnad jäävad kõrgeks, võib uus korter osutuda pikemas perspektiivis ratsionaalsemaks ja targemaks valikuks, sest tuleb arvestada, et laenumakse ei ole igavene, vaid kaasnevad suhteliselt madalad ülalpidamiskulud uute hoonete kõrge energiatõhususe tõttu. Lisaks ei nõua uues projektis eluase pikka aega olulisi täiendavaid kapitaliinvesteeringuid kinnisvara parendamisse.

Jätkates sellest, kui kulukas on olla jätkusuutlik, siis mõnel juhul pole tegemist rahamahukate lahendustega. Näiteks kümme aastat tagasi oli LED-lampide hind võrreldamatult kõrgem kui täna ning sama võib öelda iga uuendusliku tehnoloogia kohta.

Esialgu maksavad need kõik palju, aga arenevad väga kiiresti ja nii kui masstootmisse lähevad, muutuvad ka hinnad soodsamaks. Seetõttu ei maksa säästvate lahenduste kasutamine alati rohkem. Lisaks tuleb mõelda jätkusuutlikkusele pikemas perspektiivis: kui ostame vähem jätkusuutliku lahenduse, võime ostuhetkel vähem maksta, kuid pikas perspektiivis on hooldus ja energiatarbimine palju kallim.

Jätkusuutlikkuse algatused kui parendusvajaduse vahend

Nagu näitab Bonava kogemus, on ehitus- ja muude sektorite ettevõtetel piisavalt võimalusi oma jätkusuutlikkuse ja kliimamõjude poliitika väljatöötamiseks ja täiustamiseks. Erinevad ühinemisalgatused on selles osas suureks abiks. Üheks selliseks algatuseks on Science Based Targets, mis aitab ettevõtetel seada jätkusuutlikkuse eesmärke ja tagada, et kliimamõjude mõõtmiseks kasutatavad meetodid on teaduslikult põhjendatud. Läbi selliste algatuste pakutavate meetodite saab valgustada ka valdkondi, mida tuleks riiklikul tasandil parandada.

Mõnikord sunnivad globaalsed sündmused ettevõtteid tegutsema, kohanema ja kiiresti reageerima, et püsida oma tegevuses jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline. Venemaa invasioon Ukrainasse ning sellest tulenevad tagajärjed ja sanktsioonid tõid ühelt poolt kaasa muidugi drastilisi ja olulisi muudatusi tarneahelates ja energiaressursside maksumuses, kuid teisalt aitas see kaasa ette nähtud muudatuste kiiremale elluviimisele.

Euroopa on rohelisel kursil – toimub kiirem üleminek rohelisemate energiaressursside tootmisele ja kasutamisele ning vastutustundlikumate tarneahelate ülesehitamine. Jätkusuutlikkuse algatused võivad mõnikord tunduda lühikeses perspektiivis majanduslikult kahjumlikud, kuid jätkusuutlikkus seisneb selles, kui kaua suudame ikka ja jälle tegutseda samamoodi nagu praegu, jätmata tulevastele põlvkondadele ja meie planeedile püsivaid tagajärgi.

---------
Bonava on Euroopa juhtiv elamuarendaja, kelle eesmärk on luua õnnelikke naabruskondi paljudele inimestele. Bonava on esimene elamuarendaja Euroopas, kelle kliimaeesmärgid on saanud Science Based Targetsi (SBTi) heakskiidu. Ettevõtte 2100 töötajat ehitavad kodusid Saksamaal, Rootsis, Soomes, Norras, Peterburis, Eestis, Lätis ja Leedus. Grupi müügitulu oli 2021. aastal ligikaudu 1,5 miljardit eurot. Bonava aktsiad ja roheline võlakiri on noteeritud Nasdaqi Stockholmi börsil.

A: J. Bau
Geopoliitiline olukord loob eeldused ehitustööstuse ettevõtetele jätkusuutlikumaks muutumiseks

 

Seotud ettevõte:
Logo - Bonava Eesti OÜ uusarendused Tallinnas
Toompuiestee 35, 10133 Tallinn, Harjumaa
+372 627 4855

Bonava on esimene elamuarendaja Euroopas, kelle kliimaeesmärgid on saanud Science Based Targetsi (SBTi) heakskiidu.

Ostad uut kodu, kuid eelmise müük venib? Bonava tõi turule turvalise koduostu lahenduse

Bonava Eesti pakub oma koduostjatele turvatunnet, et meelepärane kodu ei jääks ostmata, kui elus peaks ette tulema ootamatusi.

Milline jahutus- ja küttesüsteem tagab kontoripinnal olulise energiasäästu?

Maaküttelahendusena on kasutusel vertikaalsed suletud energiapuurkaevud vundamendi põhja all. Selliseid auke lubatakse puurida ka tiheasustusega aladele.

Päikesepaneelide paigaldamine katusele

Käesolev artikkel keskendub lamekatusele. Lamekatusele saab päiksepaneele paigaldada sisuliselt kogu katuse pinnale.

Gaasikatla väljavahetamine ja hübriidlahenduste võimalused

Gaasikatla väljavahetamine, täpsemalt hüübriid küttelahenduse loomine õhk-vesi soojuspumba lisamisega, maksab 200 m² eramaja puhul ca 8000 €.

Eksperdid selgitavad: kuidas integreerida jätkusuutlikud lahendused oma igapäevarutiini?

Kas tead, kui palju energiat kasutavad töötamiseks kodumasinad? LG InstaView nutikülmikud muudavad energiatõhusate harjumuste kujundamise eriti mugavaks

E-sisustus: Ehitame eksootilisest puidust terrasse, mis kestavad aastakümneid

Eksootilisest puidust kvaliteeterrass - IPE (Cumaru). Vaata galeriid valminud terrassidest.

Päikesepaneelide isepuhastussüsteem tagab suurema tootlikkuse

Nano vahenditega töödeldud päikesepaneelid pinnale ei kinnitu mustuseosakesed enam nii tugevalt ja suuremate vihmasadude korral puhastuvad praktiliselt ise, toimib päikesepaneelide isepuhastussüsteem.

Milleks rentida igapäevaselt kontoripinda? Viige kontor koduhoovi.

Ösel Select Office annab Teile võimaluse soetada oma isiklik kontor või ka büroo (valmismaja). Ösel Select Office kontorimooduli hinnad algavad 1700 eur/m2.

Ehitisregistri arendus tõotab lubade kiiremat menetlust

Wenture ja Finestmedia asuvad ellu viima ehitisregistri järgmist arendusetappi, mille tulemusena muutub ehitus- ja kasutuslubade menetlemine senisest märkimisväärselt kiiremaks.

Uus-Veerennis alustas tööd uuenduslik lasteaed

Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaia majas on neli hoiurühma pere pisematele ja viis lasteaiarühma.

Innovatsioon suitsusauna ehituses. Hoiame traditsioonid au sees!

Innovatsiooniks suitsusaunade ehituses saab pidada väljast kütmise võimalust ja puhkemaja lahendust koos saunaga.

Puitkäsitöö firmakingitusena: tooted, kus kokku saavad naturaalne ilu ja kasutusmugavus

Puitkäsitöö firmakingitusena sobib nii neile, kes väärtustavad traditsioone, kui ka sellele, kes hindab kaasaegsemat elustiili.

Bonava ehitab Uus-Mustamäele 44 uut korterit

Bonava Eesti alustas Uus-Mustamäe elurajoonis aadressile Aiandi 14 valmiva 44 korteriga B-energiaklassi maja ehitust.

Tudengikorteri sisustamise säästunipid

Ära möbleeri üle. Kõige kindlam viis näidata väikest ruumi veel väiksema, kitsama ja pimedamana, on kuhjata see asjadest üle. Mida vähem on asju, seda parem.

Galerii: 2023. aasta Soome elamumess Loviisas

Sel aastal toimub elamumess Helsingi lähedal Loviisas 07.07 - 06.08.2023. Uude mereäärsesse linna elamurajooni rajatakse kaasaegsed väikeelamud, ridaelamud, korterelamu ja ujuvelamute kvartal.

Mis on seina sees? Ekspert selgitab

Kas oled kunagi naela seina lüües mõelnud, et mis seal teisel pool on ja ega puurides äkki mõnd olulist kommunikatsiooni ei taba?

Tänased moodulmajad lähtuvad kompaktsusest ja energiatõhususest

Iseehitamise asemel tasub pilk pöörata moodul- või elementmajade lahenduste poole, mis võimaldab olulist paindlikkust – alustada saab ühest moodulist.

Pelletiküte: mugavuse ja hinna suhe on liiga hea, et seda mitte kaaluda

Pelletikeskuse eesmärk on pakkuda optimaalset küttesüsteemi, mis suudaks pelletites peituvast energiast võimalikult palju ning võimalikult väikese vaevaga kätte saada.

Bauroci tuletõkkepaneelidel on esmaklassilised tulepüsivusnäitajad!

bauroc poorbetoon on mittepõlev materjal, mis talub eriti hästi kõrge temperatuuri mõju mitmeid tunde. bauroc poorbetoon kuulub tuletundlikkusklassi A1.

Kas Sina ehitad terrassi ajas kestvalt? Ideed ja lahendused 2023 aastaks!

Tänapäevased lahendused näevad ette, et terrassilaud tõstetakse kandeprussist ülespoole. Millega seda teha? Selleks kõige lihtsam viis, mida Puumarket teile pakkuda saab, on terrassi tuulutuslint 5x10mm. Aluskonstruktsiooni on mõistlik kaitsta ka terrassi katteteibiga.

Kiili Betooni unikaalne välimööbel sobib nii linnaruumi kui külaplatsile

Kiili Betooni betoonmööbli valikus on spetsiaalsed pingid, lauad, rattahoidjad, prügikastid, lauatennise- ja malelaud, piknikulauad, taimekonteinerid ja välikäimlad.

Terrassi ehitamine: maksumus ja olulised nüansid, millele tähelepanu pöörata

Terrassi ehitamine algab plaanist. Terrassi ehituse maksumus on ca 100€/m² ja hooldus 20€/m².

Puumarketi terrassimaterjalide valik ja võimalused

Puumarketi valikus on erinevate profiilide ja pikkustega immutatud okaspuidust, naturaalsest lehisest, termotöödeldud ja hooldusvaba komposiitmaterjalist terrassilauad.

Merko rajab Sõpruse puiestee ja Tihase tänava nurgale äripindadega eluhoone

Kristiine linnaosas aadressile Sõpruse pst 26//28 rajatavas Tihase arendusprojektis valmib kahest viiekorruselisest hooneosast koosnev elu- ja ärihoone, mis saab koduks 46-le perele ja kolmele väikeärile.

Tahad uut kodu osta, aga ei tea, kust alustada või millele tähelepanu pöörata?

Kui sa pole päris kindel, millist kodu soetama asud ning kas see asub uuemas või vanemas majas, siis küsi pankadelt ka seda infot, kas neil on ehitise vanusest tulenevalt erinevad laenutingimused.

Galerii: Kevadiselt värske ja ajatult moodne perekodu Järvekülas

Stuudio 88 sisearhitekt Ljudmilla Funika-Müüri loodud kaunis sisearhitektuurne lahendus. Lisaks nõuanded ja nipid ise sisustajale!

Kesktolmuimeja süsteem on taas tegemas võidukäiku, aga nüüd koos robotiga

Miks paigaldada koju kesktolmuimeja süsteem? Kesktolmuimeja süsteemiga koristamisel ei jää ainsatki tolmuosakest samasse ruumi lendlema.

Luksuliku kodu kohustuslik mugavuslahendus - hoiusüsteem Smartlift

Kes oleks varem uskunud, et enam ei pea mitte keldrisse minema, vaid kelder tuleb ise maa peale? Uudne Smartlift hoiusüsteem on kompaktne versioon maakelder-veinikedrist.

Ehituseksperdi nõuanne: Lamekatuse remont ja renoveerimine

Eestis ehitatakse ja renoveeritakse ca 1 miljon ruutmeetrit lamekatust aastas. Parematel aastatel on see number ilmselt märgatavalt suurem.

Light24 spetsialist annab nõu, kuidas planeerida välisvalgustust

Enne välisvalgustite paigaldamist visanda nende paiknemise plaan. Otsusta, milline hakkab olema valgustite toitesüsteem ja kus paiknema.

Uus-Veerenni park kutsub liikuma ja lugema

Merko rajas Uus-Veerenni kvartalisse üle 8500 ruutmeetri suuruse avaliku pargiala koos mänguatraktsioonide, linnaruumi elavdavate skulptuuride, puhkeala ja lugemisnurgaga.

Looduskivi ühendab praktilisuse, vastupidavuse ja unikaalse esteetilisuse

Looduskivide valimine sisekujundusprojektidesse ja müük.

Pea iga teine kinnisvaraostja usub, et soetab kodu kogu eluks

YIT Eesti värske uuringu kohaselt loodavad eestimaalased kinnisvara ostes, et uus elupind jääb neid terveks eluks teenima – tervelt 45% vastanutest.

Tartu Karl Bilder esinduses uus 1500 m2 puiduladu nüüd avatud

Karl Bilder esinduses on avatud uus 1500 m2 puiduladu. Lai valik puitmaterjali: sae- ja höövelmaterjal, puitlaast ja puitkiud plaadid, liimpuit, terrassilauad jpm.

Fassaad: Kiudtsement- vs puitvoodrilaud, kumb on odavam?

Kui mõni aasta oli kiudtsementvoodrilaud palju kallim kui puidu voodrilaud, siis tänavu seda enam teha ei saa. Hetkel on kiudtsementvoodrilaua m2 hind al. 31,95 €/m2 ja samaväärse puitvoodrilaua m2 hind keskmiselt 33 €/m2.

Tavaline veepump või puurkaevupump: kumba eelistada ja miks?

Saadaval on 2 tüüpi: tavaline veepump (veeautomaat) ja puurkaevupump. Kuidas valida veepumpa? Alusta pumba graafikuga tutvumisest.

Uuring: kodu kehva planeeringu üle kurdab iga kolmas eestimaalane

YIT müügijuhi sõnul tahetakse kõige sagedamini muuta korteri elektri- ja valguslahendust, näiteks pistikupesade ja lülitite asukohta ja nende arvu.

Palkmaja suuri ehitusvigu ei andesta! Energiatõhus ja niiskuskindel palkmaja

Energiatõhusa ja niiskuskindla käistöö palkmaja ehitamine ja hooldamine. Mida silmas pidada ja kontrollida?

Kas kodu uues majas on energiasäästlikum?

2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone ehk liginullenergia hoone. Oluliselt rekonstrueeritavad hooned aga peavad saavutama C-klassi.

Galerii: Noore ja aktiivse pere julgete valikutega kodu

Sisekujundaja Tatiana Bobchinskaya kujundatud köögi värvilahendus oli algselt valitud rahulik ja vaoshoitud, kuid pere soovis värvi juurde lisada.

Elektri hind sunnib ka sauna ehituseks ökonoomsemaid lahendusi leidma

Kõige rohkem energiat kasutab hea saunakogemuse võimaldamiseks keris, seepärast tuleks alustada selle õigest valikust. Eelistada tasub äpiga juhitavat.

Bauroci valikus uued Silroc silikaatplokid ja -tellised

Silroc silikaatplokkide peamine kasutuskoht on hoonete välisseinad ja helikindlad vaheseinad. Tänu plokkide suurele tihedusele on seina heliisolatsiooninäitajad esmaklassilised.

Murukatus on kasulik linna ökokliimale ja aitab säästa küttekuludelt

Lihtsaim viis linnkeskkonna kliima parandamiseks on tuua sellesse rohkem elusloodust – taimi ja puid.Unikaalne viis seda teha on rajada taime- ja murukatused.

Arhitekt-disainer Maritsa Lukk Soome elamumessist: „Selle tunneb kohe ära, kui kodu loomisse on kaasatud eksperdid.“

Naantali elamumessil jäi silma mõistlik ruumikasutus. Majad olid ruutmeetritelt pigem väiksemad, aga nii põhjalikult läbimõeldud, et kõik vajalik mahtus ära.

Läbipaistvus on moes – vastupidava laineprofiiliga katuse- ja seinalahendused

RENOLIT ONDEX läbipaistvad katuseplaadid ja seinaplaadid on unikaalsed - materjal ei pragune, on täiesti põlemis- ja löögikindel ning peab vastu isegi ülitugevale rahesajule.

Müürikivid aiakujunduses – praktilised ja efektsed

Müürikivide abil luuakse aias sujuvaid üleminekuid ühelt objektilt teisele, struktureerides nii õueruumi. Kaldega pinnase planeerimisel on müürikivid asendamatud.

Plaanid osta renoveeritud korteri? Ehitusvead annavad märku ajaga!

Kui renoveeritud korteri puhul mõni süsteem on ülekäte lahendatud, näiteks sansõlm, kipub küsitavaid lahendusi esinema ka mujal korteris. 7 aastat on aeg, mil oluliste varjatud puuduste ilmnemisel vastutab müüja!

Väikese lastetoa sisustamine: 3D visualiseering

Õpetusi, kuidas kujundada väike, vaid 11 m² lastetuba kahele eri soost lapsele, kel vanust viis ja seitse, jagab sisekujundaja Heily Kaarna.

CAMO LEVER - abimees terrassi paigaldajale

CAMO LEVER sirgendab ja lukustab terrassilauad paigale. CAMO PRO-NB terrassilaudade naeluti peidab kruvid.

6 nõuannet, mis aitavad leida oma unistuste rõdu

Paljude koduostjate soovide nimekirjas on rõdu, millel saaks pere ja sõprade õues olemist nautida.

Väikese suvituskorteri sisustamine: ideid ja inspiratsiooni

Sisekujundaja Aivi Kuke ülesandeks oli sisustada väike, vaid 40 m2 suvituskorter uues kortermajas Pärnu ranna lähedal.

Kuni 60 m2 palksaun-elumaja ehitamine ja tüüpvead

Palkmaja palgi suuruse ja materjali valimine, palkseinte soojustamine, katuse ehitamine. Palksauna siseviimistlustööd.

Innovaatiline taimekatus ei vaja erilist konstruktsiooni ja sobib igale majale

Green taimekatus ehk murukatus koosneb moodul kastiplaatidest, mida on võimalik paigaldada kuni 45-kraadise kaldega ja iga konstruktsiooniga katusele. Paigaldus on lihtne.

Korter paneelmajas. Milliste probleemidega tuleb arvestada?

Kinnisvara ostueelse kontrolli teenus aitab need nii järelturukorteri kui uusarenduse korteri puhul tuvastada.

Divero Ehitus: erilahendustega puidust saunamajad, klaaspaviljonid, grillmajad

Divero Ehitus tegeleb puidust väikemajade tootmisega. Valikus on saunamajad, suvemajad, aiamajad (aiapaviljonid, lehtlad, grillmajad, kuurid, garaažid).

Kerise valimine väikesauna: Miks eelistada elektrikerist CORE?

Kummutame müüdi, et elektrikerise leil on terav ja kuiv. Leili kvaliteedi määrab kerisekivide kogus, tüüp ja kuju.

Tahad rohelisemat eluviisi, aga ei tea, kust alustada? Eksperdid annavad nõu

Üks kõige tähtsamaid asju, mida süsiniku jalajälje vähendamiseks teha, on säästa elektrienergiat. Samuti tuleks ostuharjumusi muutma ja võimalusel olemasolevaid esemeid taaskasutada. Rohepööre!

Nõuanded ruumi akustika probleemide lahendamiseks kangastega

Ruumi akustika parandamine. Tüüpviga on see, et ei tehta vahet heli neeldumisel ja heli isoleerimisel. Kajavad ruumid vajavad heli neelavaid materjale.

ALUTHERMO tagasipeegelduv soojustusmaterjal aitab energiat kokku hoida

Aluthermo Quattro ekstraõhuke (10 mm) isolatsioonimaterjal sobid ideaalselt valatava põranda, seina, lae ja katuse soojustustöödeks. U = 0,175w/m2 K. Parim hind Eestis - Metalplast!

Et katus kestaks: 5 ohumärki, mida tähele panna

Katuse tervist mõjutavad talvel ühed ja suvel teised tegurid. Lisaks külmale ja soojale mõjuvad katustele veel päike, tuul, sademed, inimtegevus ja mitmed muudki tegurid.

Bauroc videopodcasti 8-osaline sari: kivimaja ehitamine

Tasub kuulata kui kivimaja ehitamine on teemakorras. Esimese osa teemaks olid päris uue kodu erinevad valikud, teises projekteerimisega ja ehitusloa taotlemisega seotud teemad.

Sauna puitpindade hooldamine: kuidas ja millega õige seda õigesti teha?

Uue sauna ehitamisel on oluline puitpindu kaitsta juba enne esimest kasutamist ning hooldades kasutada õiget pesuvahendit!

Betoonist trepikatteplaadid - libisemiskindel ja vastupidav lahendus!

Kuidas trepimademeplaate paigaldada? Uue trepi ehitus ja olemasoleva trepi renoveerimine. Betoonist trepiplaadi valimine.

Kuidas valida soojaveeboilerit?

Soovitame eelistada kaitstud ehk kinnise küttekehaga soojaveeboilerit, mis on vertikaalselt paigutatav. Veeboileri märgis A++ ei ole kõige olulisem näitaja!

Ahju ja kamina viimistlemine: kuidas ja millega seda teha?

Ahju ja kamina viimistlemiseks sobivad hästi looduslikud savi ja lubja baasil viimistlusmaterjalid. Tadelakt on täiesti kuumakindel ja praktiliselt hooldusvaba.

Meist - Teenused - Kontakt
Inkodu.ee (sisekujundus – sisustus - ehitus - aed) - E-post: info @ inkodu.ee
Kõik õigused kaitstud - inkodu.ee ®. Info kasutamine loata ei ole lubatud!
Facebook Linkedin Instagram Google Twitter Youtube