Inspiratsioon ja kontaktid - sisekujundus, sisustus, ehitus, aed!

Mida võiks teada suitsuandurist?

Mida võiks teada suitsuandurist?
Suitsuandurit paigaldades tuleb rangelt jälgida tehase paigaldussoovitusi. Vastasel juhul ei pruugi «elupäästja» põlengu tekkides piuksugi teha.

Põhja-Eesti Päästekeskuse järelevalveteenistuse tuleohutusbüroo juhtivinspektor Dmitri Maikin selgitab, mida peab suitsuanduri ostmisel silmas pidama ning kuidas seda seadet paigaldada ja hooldada.

Kauba eest vastutab kaupleja


Nagu kõik poes müüdavad kaubad, peab ka suitsuandur vastama teatud standardile ja olema ohutu. Kinnitamaks, et suitsuandur nõuetele vastab, peab anduril olema EN-märgistus (anduri tagaküljel tavaliselt märgitud EN 14604) ja tähis CE.

CE-märgistus on tootja või importija poolt antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele. Kui neid tähiseid ei ole, siis sellist suitsuandurit Eestis ega mujal Euroopa Liidus müüa ei tohi. Kui poes müüdaval suitsuanduril tähistust ei ole, tuleks sellest teavitada tarbijakaitseametit, sest kauba eest vastutab kaupleja.

Suitsuanduriga peab kaasas olema kasutusjuhend, mis tuleb enne paigaldamist kindlasti läbi lugeda. Nii välditakse valesti paigaldamist või arusaamatusi anduri toimimises.

Kui suitsuandur valesse asukohta üles seada või jätta hooldamata, ei täida andur oma funktsiooni. Suitsuandur ei pruugi vale paigalduse ja hooldamata jätmise korral tulekahjust teada anda või hakkab hoopistükkis piiksuma siis, kui toas suitsu polegi.

Valehäired


Igal seadmel on kasutustingimused ning neid tingimusi rikkudes seade ei tööta nii, nagu peaks. Olgu siinkohal ära toodud võimalikud põhjused, miks andur võib valehäiret anda.

Suitsuandur on paigaldatud kööki. Köök ei ole suitsuanduri jaoks sobiv koht, sest toidu valmistamise aurud võivad anduri käivitada. Rohked valehäired võivad omaniku nii ära tüüdata, et lõpuks võetakse andur üldse alla. Sellepärast tuleb suitsuandur paigaldada kohta, kus see valehäireid ei annaks, kuid samas oleks tagatud tööle rakendumine tulekahju korral.

Suitsuandur on paigaldatud niiskesse ruumi. Ka väga niiskesse ruumi paigaldatud suitsuandur võib valehäiret andma hakata. Asukoha valikul tuleks silmas pidada, et andurit ei paigaldataks vannitoa- või saunaukse lähedale, sest ruumist tulev veeaur võib anduri käivitada.

Suitsuandur on tolmu täis. Anduri võib käivitada ka liigne tolm või andurisse pugenud putukas. Samas võib tolm anduri ka nii ära ummistada, et see suitsu korral alarmi andma ei hakka. Andurit tuleb aeg-ajalt olmemustusest puhastada, parim viis on tolm tolmuimejaga andurist välja imeda. Rohkem on tolmu valgustite ja ventilatsiooniavade lähedal. Sellepärast tuleb andur lambist ja ventilatsiooniavast vähemalt pool meetrit eemale paigutada.

Mehaanilised vigastused


Andur võib mitte töökorras olla ka mehaaniliste vigastuste tõttu. Kindlasti ei tohiks anduri korpust ise avada ega ka anduri valmisolekut lahtise tule ja suitsuga testida. Korrasoleku kontrollimiseks on anduril testnupp, mida tuleb mõned sekundid all hoida ning andur hakkab andma samasugust alarmi kui tulekahju korral.

Olgu veel lisatud, et suitsuandur kontrollib suitsu olemasolu üks kord minutis, sellepärast ei pruugi andur kohe tööle rakenduda, kui temasse suitsu sisse puhuda. Intensiivse leegi juures andurit katsetades võib suitsuanduri elektroonika enne läbi põletada, kui jõuab kätte see hetk, kui andur suitsu olemasolu kontrollib ning tööle rakendub.

Kui suitsuandurile on valitud õige asupaik ning andur hoitakse puhas, ei tohiks see valehäireid anda ning rakendub tulekahju korral õigeaegselt tööle. Suitsuanduri rakendumise ajal on tulekahju arenemisstaadiumis ja ei ole veel ulatuslik. Seetõttu on võimalik kiire tegutsemise korral tulekahju kustutada või ohutult ruumidest evakueeruda.

• Suitsuandur tuleb lakke kinnitada, sest põlemisel tekkiv soe suits tõuseb üles.

• Kasutada tuleb kinnituskruvisid, mis on suitsuanduri pakendis. Kleeplindi kasutamine ei ole soovitatav, kuna see ei kinnitu küllalt tugevasti ning aja möödudes võib liim nõrgeneda ja andur alla kukkuda.

• Suitsuandur peaks asetsema vähemalt poole meetri kaugusel laetaladest, seintest ja muudest takistustest. Suitsul peab olema takistusteta juurdepääs andurini.

• Ühe anduri kontrollala on maksimaalselt 60 m².

• Suitsuandur tuleb kodus paigaldada sellisesse kohta, kust ka magavad inimesed suitsuanduri signaali kuuleksid. Kui majapidamises on üks suitsuandur, tuleks see paigaldada magamistubade lähedusse, kui mitu suitsuandurit, siis kõigisse magamistubadesse ja elutuppa.

• Suitsuandurit ei tohi paigaldada seintele, sest selliselt ei suuda andur korrektselt täita oma tööfunktsiooni.

• Juhul, kui korter või eramaja on vähemalt kahekorruseline, on soovitatav varustada suitsuanduriga iga korteri või maja tasand.

• On hea teda, et päästeala infotelefonilt 1524 saab küsida infot ja nõuandeid pääste valdkonda puudutavate teemade kohta.

Suitsuanduri hooldus


Üks kord nädalas - vajutage testimisnupp umbes viieks sekundiks alla, andur annab häiresignaali edastamisega märku oma töökorras olekust. Suitsuandur on varustatud standardse patareiga, mille tööiga on üldjuhul 9-12 kuud.

Kui patarei hakkab tühjaks saama, siis annab andur sellest märku seitsme päeva jooksul 30-40 sekundilise intervalliga edastatava hoiatussignaaliga. Sellisel puhul tuleb patarei kiiremas korras uue vastu vahetada.

Üks kord aastas - vahetage suitsuanduril patareid (v.a. 10 aastat kestvate patareidega suitsuandur).

Kaks korda aastas - puhastage suitsuandurit tolmuimejaga, kasutades selleks tolmuimeja pehmet harja. Pärast puhastust tuleb suitsuandurit kindlasti testida.

Umbes 10 aasta tagant - vahetage vana suitsuandur uue vastu.

Autor: Dmitri Maikin, Päästekeskus
Allikas: www.tarbija24.ee 2012
Portaalist - Kontakt - Reklaam
Inkodu.ee (sisekujundus – sisustus - ehitus - aed) - E-post: info @ inkodu.ee
Kõik õigused kaitstud - inkodu.ee ®. Info kasutamine loata ei ole lubatud!
Facebook Linkedin Instagram Google